ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.บารัค โอบามา เปิดโอกาสให้นักศึกษาจีน ที่นครเซี่ยงไฮ้ ศูนย์กลางการพาณิชย์ของจีนซักถามเรื่องต่างๆ


ผู้สื่อข่าว Voice Of America รายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามากล่าวสนับสนุนเรื่องความสำคัญ ของการที่ข่าวสารไหลเวียนโดยเสรี และในเวลาเดียวกันท่านประธานาธิบดีก็เรียกร้องให้สหรัฐและจีนร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นท่านประธานาธิบดีเดินทางไปกรุงปักกิ่ง และพบหารือกับประธานาธิบดีจีน หู จิ่นเท้า

ในการพบปะกับนักศึกษาที่นครเซี่ยงไฮ้นั้น ท่านประธานาธิบดี กล่าวกับนักศึกษาแบบอาจารย์สอนลูกศิษย์ โดยเริ่มด้วยการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ และจีนและความสำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ของโลก ท่านประธานาธิบดีกล่าวว่า "เราทราบดีว่าเมื่อบรรดาประเทศมหาอำนาจร่วมมือกัน ย่อมจะได้ประโยชน์มากกว่าการขัดแย้งกัน" ท่านประธานาธิบดีกล่าวถึงการเคารพวัฒนธรรม และจารีตประเพณีโดยท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าประเทศหนึ่ง ไม่ควรบังคับให้อีกประเทศหนึ่งรับระบอบการปกครองของตนไปใช้ และในเวลาเดียวกันท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ตัวท่านจะยืนหยัดสนับสนุนเสรีภาพขั้นมูลฐานต่างๆที่ชาวอเมริกันหวงแหนนั้น

ท่านประธานาธิบดีกล่าวว่า "เราเชื่อมั่นว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการนับถือศาสนา การเข้าถึงข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิทธิสากล และประชาชนควรมีสิทธิเหล่านั้น"

ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า ท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยี เรื่องการไหลเวียนอย่างเสรีของข่าวสาร และสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวาง แต่ท่านประธานาธิบดียอมรับว่าสื่อใหม่ๆ มีประโยชน์ก็จริงอยู่ แต่ผู้ก่อการร้ายก็สามารถจัดระบบอินเตอร์เน็ทของพวกเขา ซึ่งพวกนั้นอาจไม่เคยทำได้มาก่อน ท่านประธานาธิบดีหันกลับมาพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายเมื่อผู้ถามรายสุดท้าย ถามท่านเกี่ยวกับการตัดสินใจที่กำลังรอฟังกันอยู่ที่ว่าจะทบทวนยุทธศาสตร์สำหรับสงคราม ในอัฟกานิสถานอย่างไร? ท่านประธานาธิบดีตอบโดยมิได้ระบุทางเลือกหนึ่งใดโดยเฉพาะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา เว้นไว้แต่บ่งชี้ว่าการฝึกอบรมชาวอัฟกานิสถานให้ดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกันเอง เป็นทางเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่ง

เสียง ท่านประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่า "ข้าพเจ้ายังคงเชื่อมั่นว่า ข่ายงานก่อการร้ายต่างๆ อย่างเช่นอัลไคด้ายังคงเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงที่สุดต่อความมั่นคงปลอดภัยของสหรัฐ เหตุผลก็คือ ถึงแม้ว่าพวกเขามีจำนวนน้อยก็จริง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีคุณธรรมเมื่อพูดถึงเรื่องการทำร้ายพลเรือนผู้ไร้เดียงสา"

หลังจากนั้นประธานาธิบดีบารัค โอบามาเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ภารกิจประการแรกที่ท่านประธานาธิบดีปฏิบัติในกรุงปักกิ่ง ได้แก่การพบกับประธานาธิบดีจีน หู จิ่นเท้าเพื่อเจรจาหารือ และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่บ้านพักรับรองแขกเมืองเตี้ยวอู๋ไถ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะพบหารือกับประธานาธิบดี หู จิ่นเท้า และผู้นำจีนคนอื่นๆอีกในวันอังคาร คาดว่าประเด็นที่จะยกขึ้นมาเจรจากันรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การค้า เกาหลีเหนือและอิหร่าน เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่า ท่านประธานาธิบดีจะยกประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายประเด็น มาพูดจากับบรรดาผู้นำจีนเป็นการภายใน

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรก นอกจากเจรจาหารือระดับสูงหลายครั้งแล้ว ท่านประธานาธิบดียังมีแผนจะไปชมแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนสองแห่งคือพระราชวังอันเป็นที่ประทับของบรรดาจักรพรรดิ์จีนในอดีต และกำแพงเมืองจีน


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG