ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กัมพูชาปฏิเสธคำขอของไทยที่ให้ส่งตัวอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ข้ามแดน


ผู้สื่อข่าว VOA, Ron Corben รายงานจากกรุงเทพมหานครว่า มีการเสนอแนะว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรเข้าแทรกแซงไกล่เกลี่ย เพื่อลดความตึงเครียดที่มีมากขึ้นระหว่างประเทศทั้งสอง

เจ้าหน้าที่ด้านการทูตของไทยยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่กัมพูชาในเช้าวันพุธ ให้ควบคุมและส่งตัว พตท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรรัฐมนตรีข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย

กัมพูชาส่งหนังสือตอบปฏิเสธ รัฐบาลกัมพูชาเคยกล่าวว่า ทางการกัมพูชาถือว่า การตัดสินว่า พตท. ทักษิณ ชินวัตร มีความผิดนั้น มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง

อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เดินทางถึงกรุงพนมเปญในวันอังคาร เพื่อรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา

รัฐบาลไทยกล่าวชี้ว่า อาจเพิกถอนสนธิสญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับกัมพูชา หากไม่มีการส่งตัวพตท. ทักษิณลับมาดำเนินคดีในไทย

นายไกรศักดิ์ ชุณหวัน สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่า อาจจำเป็นต้องขอให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน เข้ามาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติกรณีพิพาททางการทูตนี้

นายไกรศักดิ์ ชุณหวัน แสดงทัศนะว่า ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่สำนักเลขาธิการ ASEAN จะต้องเข้ามาดำเนินงานทางการทูตไปมาระหว่างประเทศทั้งสอง เพื่อไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา และว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนควรพิจารณาลดท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทย และว่าความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใด ทั้งในด้านทวิภาคีและทั้งองค์การโดยรวม

ขณะที่มีความตึงเครียดมากขึ้นนี้ ประเทศไทยไม่ได้ปิดพรมแดนติดกับกัมพูชา เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสอง

นายเกียรติ สิทธีอมร ผู้แทนการค้าไทยกล่าวว่า ทางการไทยต้องการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากความเข้าใจผิด ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และว่าไม่ว่าจะดำเนินมาตรการใด ก็จะให้มีผลกระทบเสียหายน้อยที่สุด ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศทั้งสอง

ตอนนี้กำลังเป็นที่วิตกกันว่า สัมพันธภาพอันหมองมัว ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะล้ำเข้าไปในการประชุม ASEAN ที่จะมีขึ้นควบกับการประชุมประจำปี ของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิคที่กำลังดำเนินอยู่ในสิงคโปร์

นักวิเคราะห์การเมืองบางคนในประเทศไทยกล่าวว่า การที่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรรับตำแหน่งที่ปรึกษาในกัมพูชา และกล่าวข้อความซึ่งเป็นที่เห็นกันว่าเป็นเรื่องไม่สมควร เกี่ยวกับสถาบันซึ่งเป็นที่เทิดทูนของไทย ในการให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับหนึ่งนั้น อาจมีผลเสียต่อความนิยมชมชอบในตัวอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG