ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีน เปลี่ยนไปเป็นแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น


ในขณะที่สินค้าส่วนใหญ่ ที่ขายในสหรัฐปัจจุบันทำในประเทศจีน จีนกลับเป็นเจ้าหน้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐจากการถือพันธบัตรรัฐบาล ในรูปของเงินดอลลล่าร์จำนวนมาก และการที่จีนมีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทำให้จีนอยู่ในฐานะที่จะตำหนิสหรัฐ ในเรื่องการขาดดุลย์งบประมาณ และเสถียรภาพของเงินดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

และมีนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่า สหรัฐสงวนท่าที ไม่ตำหนิจีนในเรื่องสำคัญๆ เช่นสิทธิมนุษยชน เพราะไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองใจ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่า รัฐบาลสหรัฐพยายามพูดเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของจีนให้น้อยลง เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานร่วมกันมากขึ้นในประเด็นระดับโลกอื่นๆ เช่นปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลกเป็นต้น และว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วอาจพูดได้ว่า จีนต้องการสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐต้องพึ่งพาจีน แต่มาในขณะนี้จะเห็นได้ชัดว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเป็นในลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG