ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO เรียกร้องให้มีการปรับปรุงสุขภาพ และชีวิตของเด็กหญิง และสตรี ให้ดียิ่งขึ้น


องค์การอนามัยโลก กำลังเรียกร้องให้ดำเนินงานปรับปรุงสุขภาพ และชีวิตของบรรดาเด็กหญิง และสตรีให้ดีขึ้นตลอดทั้งชีวิตของพวกเธอนั้นโดยด่วน รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าเด็กหญิง และสตรีทั่วโลกไม่ได้รับการบริบาลสุขภาพที่จำเป็นสำหรับพวกเธอ ทั้งนี้เพราะมีการตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์สถานะอันต่ำต้อยในสังคมของพวกเธอ

รายงานขององค์การอนามัยโลกฉบับนั้น เป็นรายงานการศึกษาวิจัยครั้งแรกที่ใช้วิธีการผสมผสานกัน คือดูถึงความจำเป็นและปัญหาสุขภาพ ที่มีผลกระทบต่อบรรดาสตรีในชั่วชีวิตของพวกเธอ

เมื่อมองจากแง่มุมที่ว่านี้ รายงานเผยให้เห็นว่า สังคมต่างๆล้มเหลวในการสนองความต้องการด้านการบริบาลสุขภาพให้กับสตรี ในช่วงที่สำคัญของชีวิตของพวกเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่พวกเธออยู่ในวัยสาวและในช่วงที่แก่ตัวลงในระยะต่อมา

ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกมาร์กาเร็ท แชน ตั้งข้อสังเกตว่าความล้มเหลวเกิดจากสาเหตุที่หยั่งรากลึกและสลับซับซ้อนหลายอย่าง เธอกล่าวด้วยว่า เมื่อดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยศึกษาที่ว่านี้ จะเห็นว่าการตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์สตรี กับเรื่องสุขภาพไม่ดีนั้น เกี่ยวข้องกันโดยตรง เธอกล่าวต่อไปว่ารายงานเผยให้เห็นว่า อุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นมิให้สตรีมีสุขภาพแข็งแรงนั้นเกี่ยวข้องกับการเมือง และสังคมควบคู่กันไป

ท่านผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกกล่าวอีกว่า ตราบใดที่หลายอาณาบริเวณในโลกยังถือว่าสตรีเป็นพลเมืองชั้นสอง ตราบนั้นสุขภาพของสตรี จะไม่มีวันดีขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกำ

รายงานขององค์การอนามัยโลกตั้งข้อสังเกตว่า บรรดาสตรีตอนแรกเกิดนั้นมีแนวโน้มว่าจะอายุยืนกว่าชาย 6 ถึง 8 ปี แต่นั่นมิได้หมายถึงว่า พวกเธอจะมีชีวิตที่ผาสุกกว่าหรอกนะ

ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลก มาร์กาเร็ท แชน กล่าวไว้ตอนนี้ว่า " สาเหตุสำคัญๆที่ทำให้เสียชีวิตและทุพพลภาพในหมู่ผู้ชาย และสตรีนั้นแตกต่างกันอย่างน่าตกตะลึง และว่าสตรีในย่านซับสะฮาราทางแอฟริกามีแนวโน้มว่า จะเสียชีวิตเร็วกว่าสตรีในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยถึง 7 เท่า"

ส่วนผู้อำนวยการของกองเพศ สตรีและสุขภาพแห่งองค์การอนามัยโลก ทอนยา เอ็นจาจิโร กล่าวว่า โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด คร่าห์ชีวิตสตรีผู้แก่ตัวลงไปมากที่สุดโรคหนึ่ง และว่าโรคดังกล่าวเป็นโรคที่เป็นกันในหมู่ผู้ชาย แต่มีการมองข้ามอาการของสตรีผู้สูงวัยอยู่บ่อยๆ เพราะอาการของพวกเธอมีลักษณะแตกต่างออกไป อีกทั้งไม่ได้ตรวจพบโรคนั้นเร็วทันกาล รายงานกล่าวว่า เมื่อดูตามที่ต่างๆในโลกแล้ว สตรีเป็นผู้ให้บริการด้านการ

บริบาลสุขภาพ ไม่ว่าจะที่บ้าน ในชุมชนหรือระบบสุขภาพ แต่รายงานพบว่าเมื่อดูเรื่องการบริบาลสุขภาพสำหรับสตรีแล้วระบบทำงานล้มเหลว ทั้งในด้านที่จะสนองความต้องการโดยเฉพาะเจาะจงของสตรีและการขจัดอุปสรรคต่างๆให้กับสตรี ตลอดชั่วชีวิตของพวกเธอ


XS
SM
MD
LG