ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุม APEC ที่สิงค์โปร์เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อวันอาทิตย์


การประชุมประจำปีของบรรดาผู้นำของประเทศภาคี แห่งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเป็กที่สิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้ว

ผู้นำของประเทศในหมู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ๆ ของโลก 21 ประเทศมาร่วมในการประชุมดังกล่าวเพื่อดำเนินงานปรับปรุงการค้า และเพื่อปรับปรุงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้น

การประชุมประจำปีของบรรดาผู้นำของเอเป็ก ในวันอาทิตย์ที่สิงคโปร์นั้น เริ่มขึ้นโดยการประชุมระหว่างบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งพิจารณาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการทำให้ความเจริญในโลก ครอบคลุมเป็นวงกว้างมากขึ้น

กรรมการบริหารของกองเลขาธิการของเอเป็ก ที่สิงค์โปร์ในปีนี้ ไมเกิ้ล เตย์ กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มเอเป็กได้รับประโยชน์จากยุคโลกาภิวัตรนั้นอย่างมากมาย แต่ทว่าวิกฤติการณ์การเงินโลกแสดงให้เห็นแล้วว่ายังมีภาวะที่ขาดความสมดุล ให้ต้องหาหาทางแก้ไขอีกหลายอย่างรวมถึงเรื่องการอุดช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจของประเทศภาคีเอเป็ก ที่กำลังพัฒนาและเศรษฐกิจของประเทศภาคีเอเป็กที่เจริญแล้วนั้นด้วย

ในหมู่ประเทศภาคีเอเป็ก 21 รายนั้นมีประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเช่นออสเตรเลีย สหรัฐและญี่ปุ่นและประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นฟิลิปปินส์ และเปรูรวมอยู่ด้วย

คุณไมเกิ้ล เตย์ กล่าวว่า วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งเกิดที่สหรัฐ ก่อนทำให้บรรดาประเทศในเอเชียที่คาดหมายกันว่าเศรษฐกิจจะเป็นแรงขับดัน การเจริญขยายตัวของโลกนั้นกลายเป็นที่สนใจกัน

คุณไมเกิ้ล เตย์ กรรมการบริหารของกองเลขาธิการของเอเป็ก ที่สิงคโปร์ในปีนี้กล่าวไว้ตอนนี้ว่า " เศรษฐกิจของประเทศภาคีเอเป็กส่วนมาก ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในส่วนนี้ของโลก อย่างเช่นจีน เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ใต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย"

ส่วนประเทศภาคีเอเป็กอื่นๆ ได้แก่บรูไน แคนาดา ชิลี เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินีและรัสเซีย

ในการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสในวันอาทิตย์นั้น มีการเจรจาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎข้อบังคับด้านเอกสาร และระเบียบพิธีการให้เรียบง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงการค้าระหว่างประเทศภาคีเอเป็กที่ตั้งอยู่ทางย่านแปซิฟิก และการเคลื่อนไหวไปสู่การตั้งเขตการค้าเสรีสำหรับย่านเอเชียแปซิฟิก

เอเป็กมีความมุ่งหมายที่จะให้มีการค้า และการลงทุนกันโดยเสรีในหมู่ประเทศภาคีทั้งหมดภายในปีพุทธศักราช 2563

การประชุมประจำปีมีกำหนด 8 วันที่สิงคโปร์รวมถึงการประชุมระหว่างรัฐมนตรีคลัง ระหว่างรัฐมนตรีการค้าและระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ และในตอนท้ายจะเป็นการประชุมสุดยอดของบรรดาผู้นำของประเทศภาคีเอเป็ก ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย อันเป็นการไปเยือนเอเชียครั้งแรกของท่าน ในฐานะประธานาธิบดีอเมริกัน

คุณไมเกิ้ล เตย์ กล่าวว่า การมาร่วมการประชุมประจำปีของเอเป็กดังกล่าว ของประธานาธิบดีบารัค โอบามาแสดงให้เห็นว่า สหรัฐมีความยึดมั่นผูกพันต่อภูมิภาคนั้นอย่างแน่นแฟ้น

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "มีความตระหนักกันว่าประธานาธิบดีโอบามา จะนำความมีเหตุมีผลและความยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นติดตัวมายังภูมิภาค ซึ่งผมคิดว่าจะทำให้คนนิยมตัวท่านเพราะมีการคาดหมายอย่างแรงกล้าอยู่แล้วว่า ประธานาธิบดีโอบามาจะกำหนดทิศทางใหม่สำหรับนโยบายอเมริกันที่มีต่อประเทศ ที่เป็นหุ้นส่วนกัน ต่อเอเป็กและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเอเชีย"

ในการพบหารือนอกรอบ ประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือเป็นครั้งแรก กับผู้นำของประเทศภาคีสมาคมอาเซียนทั้ง 10 รายรวมทั้งพม่าด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐแก้ไขนโยบายที่มีต่อพม่าโดยเปลี่ยนจากการโดดเดี่ยวพม่ามาเป็นการติดต่อกันโดยตรง โดยหวังว่าเรื่องนั้นจะช่วยให้พม่าแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น และยอมให้มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG