ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชุมชนไทยในอเมริกา กำลังมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต เพราะความพยายามของลูกหลานไทย


อนาคตของชุมชนไทยในอเมริกา กำลังมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต เพราะมีความพยายามของกลุ่มลูกหลานคนไทยในอเมริการุ่นที่ 2 ที่แม้จะเกิดในต่างแดน และมีสถานะเป็นพลเมืองอเมริกัน ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในวัยทำงานในวงการธุรกิจต่างๆ แต่พวกเขาต่างมีจุดร่วมเดียวกันคือต้องการรวมกลุ่มทำงานสานต่อ และสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งในฐานะลูกหลานชาวไทย

คุณพินิจการณ์ ตุลาชม ผู้สื่อข่าวรับเชิญของ วีโอเอภาคภาษาไทย มีความเห็นที่สะท้อนมุมมองของพวกเขามานำเสนอ

ความพยายามของกลุ่มคนไทยรุ่นที่ 2 ที่ต้องการสานต่อและเชื่อมโยงเครือข่ายลูกหลานคนไทยที่เกิดและเติบโตในสังคมอเมริกัน เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังการจัดกิจกรรมนัดพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในนาม สมาคมไทย ณ อเมริกา หรือ สทอ. ที่เริ่มต้นจากกระจายข่าวสารให้คนไทยรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว หรือ Young Thais Generation ได้ทำความรู้จัก สร้างแนวร่วมคนไทยรุ่นหนุ่มสาว เพื่อสานต่อ และขยายความเป็นชุมชนไทยในวันข้างหน้า โดยมีคนไทยรุ่นที่ 2 วัย 20-35 ปี ที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ สมัครใจเดินทางร่วมงานจำนวนมาก

คุณอิน อัศวโกวิท รองนายกสมาคมไทย ณ อเมริกาบอกว่า นี่คือการเริ่มต้นเชื่อมโยงคนไทย-อเมริกัน รุ่นใหม่ ใช้ลักษณะพิเศษของการเป็นคนในสภาพแวดล้อม 2 วัฒนธรรม ได้ก้าวเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในอนาคต

ขณะที่คุณเดวิด พันธนะอังกุร และคุณปาริชาติ ขวัญยืน คนไทยรุ่นที่ 2 บอกถึงเหตุผลที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่าแม้จะเกิดในอเมริกา แต่ก็ได้รับการปลูกฝังจากผู้ปกครองให้มีสำนึกในความเป็นไทยมาตั้งแต่เด็ก จึงต้องการมีส่วนร่วมสร้างศักยภาพให้ชุมชนคนไทยในอเมริกา เป็นที่ยอมรับ

เช่นเดียวกับมุมมองของ คุณสุนทร สิริวนาการ และ คุณกิตติพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ในฐานะที่ ปรึกษาสมาคมไทย ณ อเมริกา ยอมรับว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกหลานชาวไทยรุ่นใหม่ๆ จะก้าวเข้ามาสานต่อภารกิจของชุมชนชาวไทยในอนาคต

ภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม หลังการพบปะในครั้งนี้มีข้อสรุปร่วมกันคือ การเดินหน้าออกสำรวจจำนวนคนไทยในสหรัฐฯ หรือโครงการ Census 2010 เพื่อค้นหาฐานข้อมูลคนไทยที่แท้จริง และใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองให้ได้สิทธิ และการสนับสนุนด้านต่างจากรัฐบาลสหรัฐให้มากขึ้น


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG