ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การรณรงค์เนื่องในโอกาสวันปอดบวม หรือปอดอักเสบโลก


องค์การอนามัยโลก และกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติ เริ่มการรณรงค์เนื่องในโอกาสวันปอดบวมหรือปอดอักเสบโลกเป็นครั้งแรก

ทั้งสององค์กรนี้ เชื่อว่า วิธีต่อต้านโรคร้ายที่ว่านี้ในหมู่ผู้เยาว์ที่ได้ผลดีที่สุด คือโภชนาการที่ดีขึ้นและวัคซีน ซึ่งจะช่วยชีวิตเด็กนับล้านคน ได้จากโรคที่กล่าวได้ว่าทำให้เด็กเสียชีวิตมากที่สุดในขณะนี้

สถิติขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ในแต่ละปี มีเด็กในวัยต่ำกว่า 5 ขวบเกือบสองล้านคนที่เสียชีวิตเพราะโรคปอดอักเสบ หน่วยงานของสหประชาชาติรายงานว่า หนึ่งในสี่ของเด็กในวัยนี้ เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบ ซึ่งมากกว่าเด็กที่เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ ไข้จับสั่นหรือมาเลเรียและโรคหัดรวมกัน และ 98% ของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา 68 ประเทศ

แต่องค์การอนามัยโลกและกองทุนเด็กกล่าวว่า เรามีวิธีและเครื่องมือที่จะป้องกันโรคนี้ได้

Anne Golaz ที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพของยูนิเซฟ (UNICEF) กล่าวว่า การให้โภชนาการที่เพียงพอ โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคนี้

เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟผู้นี้ กล่าวว่า เด็กที่ได้รับโภชนาการไม่พอ และไม่ได้รับน้ำนมในช่วง 6 เดือนแรกหลักการเกิด มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคปอดอักเสบ และโรคอื่นๆ

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับเด็กเกิดใหม่ เพราะฉะนั้น จึงควรสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในช่วงหกเดือนแรก

นายแพทย์ Shamim Qazi ผู้เชี่ยชาญโรคปอดอักเสบขององค์การอนามัยโลก เสริมว่า ถ้าหลังจากนั้น เด็กล้มป่วยลงด้วยโรคนี้ ก็สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ และวิธีการที่ใช้ได้ในระดับชุมชน ที่ศูนย์อนามัย หรือที่โรงพยาบาล โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดอักเสบขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ กล่าวไว้ด้วยว่า แผนปฏิบัติการทั่วโลก หรือ Global Action Plan ขององค์การมุ่งจะขยายการให้วัคซีนออกไปให้ได้ถึง 90% ของวัคซีนที่จำเป็นต้องใช้

องค์การอนามัยโลกประมาณว่า จะต้องใช้เงินราวๆ 3 หมื่น 9 พันล้านดอลล่าร์ ในช่วง 6 ปีข้างหน้าเพื่อดำเนินการตามแผนใน 68 ประเทศกำลังพัฒนา และว่า เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มากเลย เมื่อคำนึงถึงว่าจะลดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบได้มากถึง 65% ในเวลา 6 ปีข้างหน้า


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG