ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาคาร Elithis ในฝรั่งเศส ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด


ในฝรั่งเศส มีบริษัทวิศวกรบริษัทหนึ่ง ซึ่งสร้างอาคารที่ยกย่องกันว่า เป็นอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และใช้พลังงานน้อยกว่าที่ผลิตขึ้นมาได้ อาคารสูง 10 ชั้นที่เมืองดิจองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการประสานงานที่ทำให้เมืองดิจอง กลายเป็นเมืองที่ใช้พลังงานแบบยั่งยืนกับเขาได้

ตึก Elithis มองดูเด่นในใจกลางย่านธุรกิจของเมืองดิจอง เป็นตึกกระจกสีดำทรงกระบอกรูปไข่ ส่วนหนึ่งคลุมด้วยโลหะโปร่งใสสีแดง เป็นโล่ป้องกันแสงแดด ตั้งอยู่ระหว่างโรงอุปรากรณ์ กับโรงแรม บนหลังคามีแผงรับแสงอาทิตย์ เป็นตึกทดลองสำหรับการทำงาน และอยู่อาศัย อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยออกแบบให้ประหยัดพลังงาน และนำธรรมชาติอย่างแสงแดดและฝนมาใช้ประโยชน์

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG