ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของสหประชาชาติพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจและการค้าทางเอเชียจะขยายตัวต่อไปใหม่ในปีหน้า


รายงานของสหประชาชาติฉบับหนึ่งพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจและการค้าทางเอเชียจะขยายตัวต่อไปใหม่ในปีหน้า แต่นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติ แนะนำให้บรรดารัฐบาลของประเทศทางเอเชียค้าขายกันภายในเอเชียให้มากขึ้น และลดการพึ่งตลาดอย่างเช่นสหรัฐและยุโรปลง

รายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมสำหรับเอเชีย และแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเอ็นเอสแคป กล่าวว่า ทางเอเชียจำเป็นจะต้องหันไปเพ่งเรื่องเพิ่มการค้าระหว่างกัน ภายในเอเชียใหม่ในฐานะเป็นกลยุทธ์สำหรับทำให้เศรษฐกิจของเอเชียขยายตัว รายงานฉบับนั้น แนะนำให้เอเชียลดการพึ่งพาการส่งออกไปสู่ตลาดโลกอย่างมากนั้นลง ในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมา การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศที่เศรษฐกิจเจริญ อย่างเช่นยุโรปและสหรัฐนั้นเป็นแรงขับดันให้เศรษฐกิจของประเทศทางเอเชียขยายตัว แต่นักเศรษฐศาสตร์ของสหประชาชาติกล่าวว่า ถึงเวลาที่ประเทศทางเอเชียจะต้องเพิ่มการค้าระหว่างกันและกัน และเพิ่มการบริโภคภายในประเทศแล้ว มีการนำรายงานข้างต้นออกเผยแพร่ ขณะที่เศรษฐกิจทางเอเชียส่อท่าทีว่าฟื้นตัวแล้ว

หลังจากปริมาณการค้าลดลงอย่างฮวบฮาบในช่วงปีที่แล้ว อันเป็นผลเนื่องมาจากวิกฤติการณ์การเงินโลก

นักเศรษฐศาสตร์ ราวี รัตนายาเก ผู้อำนวยการของ ยูเอ็นเอสแคป กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ในปีหน้า ลู่ทางนับว่าแจ่มใสมาก สำหรับเอเชีย อันที่จริงแล้ว ผลผลิตมวลรวมของชาติ และการส่งออกของประเทศส่วนมากในเอเชียส่อท่าทีว่าจะดีขึ้น เราพยากรณ์ว่า การส่งออกทั่วเอเชียจะเพิ่มขึ้น 6.3 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่การส่งออกของประเทศ อย่างเช่นจีนจะมีอัตราที่สูงยิ่งกว่านั้นเสียอีก

รายงานเน้นให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่า จีนมีบทบาทในเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปริมาณการค้าระหว่างจีนและประเทศทางเอเชียเพิ่มขึ้นสองเท่าตัว ในช่วงสิบปีที่แล้ว แต่รายงานเตือนด้วยว่าวิกฤติการณ์การเงินโลก ยังมิได้หมดสิ้นลงไปโดยสมบูรณ์ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจของจีนและอินเดียขยายตัวอย่างแข็งขันก็ตาม รายงานเตือนว่า ตลาดการเงินยังขึ้นๆ ลงๆ อยู่และภาวะงบประมาณขาดดุลย์และการมีเงินตราต่างประเทศสำรองจำนวนมากเกินไป ยังเป็นเรื่องที่มีอยู่ต่อไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ รายงานแสดงความห่วงใย เกี่ยวกับเรื่องพลังที่ขับดันการขยายตัวหลังจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ ค่อยๆ ยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลงเป็นขั้นๆในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า

รายงานระบุว่า ลู่ทางที่นักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนโดยตรงในเอเชียนั้น แจ่มใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศไทยและเวียดนาม แต่รายงานเตือนว่าการที่การค้าซบเซา ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้คนว่างงานเป็นจำนวนมากมายมหาศาล และเพิ่มจำนวนผู้ที่มีฐานะยากจน

ส่วนนาย ราวี รัตนายาเก ผู้อำนวยการของ ยูเอ็นเอสแคป กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ จะต้องธำรงรักษาการค้าเสรีไว้ต่อไป และลดอัตราภาษีศุลกากรลง เพื่อช่วยให้ประชาชนนับล้านๆ คนหลุดพ้นจากภาวะยากจน

สหประชาชาติกล่าวว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรมีบทบาทในด้านการทำให้มั่นใจได้ว่าการขยายตัวจะสมดุลย์กัน


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG