ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยกำลังดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงโภชนาการ และเพิ่มรายได้ตามฟาร์มในแอฟริกา


นักวิจัยกำลังดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงโภชนาการ และเพิ่มรายได้ตามฟาร์มในแอฟริกา โดยอาศัยธัญพืช ที่ผู้คนไม่ค่อยมองเห็นว่ามีคุณค่าเท่าไรนักมาช่วย

มันเทศเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง บำรุงกำลัง และปลูกง่ายโดยต้องลงทุนลงแรงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธัญพืชอื่นๆ แต่ผลผลิตของมันเทศที่แอฟริกานั้นมีปริมาณแค่ร้อยละห้าของมันเทศ ที่ทั่วโลกผลิตได้ปีละ 133 ล้านตัน ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านนั้น

คุณ แจน โลว ผู้อำนวยการของโครงการความคิดริเริ่มใหม่ เกี่ยวกับการปลูกมันเทศเพื่อหากำไรและเพื่อสุขภาพแห่งศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของข่ายงานศูนย์การเพาะพันธุ์พืชแห่งโลกกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ดิฉันคิดว่าการทำให้คนในแอฟริการู้จักมันเทศดีขึ้น นับว่าเป็นโอกาสดีที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง "เธอกล่าวต่อไปว่า เรื่องสุขภาพที่รวมอยู่ในโครงการศึกษาวิจัยของเรานั้นรวมถึงการใช้มันเทศสดๆ หลายพันธุ์เพื่อลดภาวะการขาดวิตามิน เอ ในหมู่สตรีมีครรภ์และเด็กๆ และว่าในด้านการหาผลกำไรนั้น เราจะส่งเสริมให้มีการนำมันเทศ ซึ่งเป็นธัญพืชที่มีแคลอรีสูง ซึ่งปลูกในที่ที่ไม่ต้องใหญ่โตอะไร และนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังไม่มีการนำไปแสวงประโยชน์กันอย่างเต็มที่ในย่านซับสะฮาราทางแอฟริกา

คุณแจน โลว กล่าวว่าที่ไม่มีการนำมันเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่กันมาก่อน ก็เพราะเหตุผลประการหนึ่งที่ว่า สตรีผู้ยากจนปลูกมันเทศเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเธอ และมิได้ปลูกตามฟาร์มใหญ่ๆ โครงการระยะสิบปีของคุณ แจน โลว มีจุดมุ่งหมายต่างๆ รวมถึงการเพาะมันเทศที่ทนทานต่อเชื้อไวรัส แมลงและภาวะอากาศแห้งแล้ง เพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงมันเทศพันธุ์ใหม่ๆได้สะดวกขึ้น และต้องการพัฒนาชาวนาให้สามารถเอามันเทศ ไปทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น แต่คุณแจน โลว เตือนว่าบ่อยครั้งเราจะเห็นว่าในบางพื้นที่ พวกผู้ชายเริ่มสนใจมันเทศเมื่อมีการปลูกกันอย่างขนานใหญ่มากขึ้น เธอเอง

รู้สึกดีใจที่พวกผู้ชายมีส่วนพัวพันกับการผลิตมันเทศมากขึ้น และขยายพื้นที่ในการปลูกออกไป แต่เธอต้องการจะแน่ใจได้ว่ารายได้นั้น แบ่งให้ใช้กันอย่างเสมอภาคภายในครอบครัว

เธอกล่าวว่า จุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของโครงการ ได้แก่การประกันให้สตรีได้รับส่วนแบ่งจากความก้าวหน้าอันเกิดจากมันเทศนี้อย่างเท่าเทียมกัน

XS
SM
MD
LG