ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณกานต์ ตระกูลฮุน เกี่ยวกับการประชุมสภาธุรกิจโลก ที่กรุงวอชิงตัน


คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SCG หรือเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งได้มาประชุมสภาธุรกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อไม่นานมานี้ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมาประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมของนักธุรกิจชั้นนำของโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมมุ่งเน้นประเด็นปัญหาหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ สิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานผู้ปฎิบัติงาน ตลอดจนผู้รับเหมาและคู่ธุรกิจ และผลกระทบต่อชุมชนรอบกิจการโรงงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG หรือเครือซิเมนต์ไทย ระบุว่า SCG ได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากมาตลอด และเน้นว่า ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเอาประโยชน์เพียงเพื่อแสวงหากำไรอย่างเดียวไม่ได้

สภาธุรกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการดำเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก 200 บริษัท มีกรอบการทำงานและวัตถุประสงค์ ตรงกับ SCG ทาง SCG จึงได้ร่วมเป็นสมาชิก สภาธุรกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์


XS
SM
MD
LG