ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้แทนจีนประจำสมาคมอาเซียน ชี้การแก้ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์ควรเป็นการเจรจาแบบทวิภาคี


นาง Xue Hanqin ทูตจีนประจำสมาคมอาเซียนย้ำจุดยืนของจีนว่า การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะสแปรตลีย์นั้น ควรเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีระหว่างจีนกับประเทศคู่กรณี ไม่ใช่ในกรอบของอาเซียน

หมู่เกาะสแปรตลีย์ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในทะเลจีนใต้นี้มีหลายประเทศนอกจากจีนที่อ้างกรรมสิทธิอยู่ คือบรูไน มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไต้หวัน โดยทั้งบรูไน มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเป็นสมาชิกของอาเซียน และต้องการให้มีการหารือแบบพพุภาคี หรือการเจรจาหลายฝ่ายซึ่งจีนไม่ต้องการ

ผู้แทนของจีนประจำสมาคมอาเซียนยอมรับด้วยว่า เท่าที่ผ่านมาประเทศสมาชิกของอาเซียนยังไม่ค่อยไว้วางใจจีน แต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็จะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ชนะใจประเทศเหล่านี้ โดยยกตัวอย่างความร่วมมือ เช่นข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน กับอาเซียนซึ่งจะเริ่มต้นปีหน้า และกองทุนพัฒนาระหว่างจีน กับอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆในภาคคมนาคม และการพลังงานเป็นต้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG