ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระดับน้ำมหาสมุทรในประเทศไทยกำลังสูงขึ้น เรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ


ขณะที่ในประเทศไทยกำลังมีการพยายามอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเสียหายไปเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น พื้นที่แห่งหนึ่งอยู่ชานกรุงเทพมหานครนี่เอง

ผู้สื่อข่าว Voice of America, Ron Corben ไปชมป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนมาเมื่อเร็วๆ นี้ และรายงานว่า การกัดเซาะกร่อนตัวของชายฝั่ง และการรุกล้ำเข้ามาของน้ำทะเล ส่อแสดงถึงอันตรายของการที่ระดับน้ำมหาสมุทรกำลังสูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา


XS
SM
MD
LG