ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การรณรงค์รอบโลก เพื่อทำให้การลักลอบค้ามนุษย์ยุติลง


องค์การเกี่ยวกับผู้อพยพระหว่างประเทศ กำลังเร่งเร้าให้ผู้บริโภคงดซื้อผลิตภัณฑ์ที่คนอพยพ ผู้โดนแสวงประโยชน์ในเรื่องค่าจ้างแรงงานต่ำนั้น เป็นคนผลิต องค์การที่ว่านี้กำลังลงมือรณรงค์รอบโลกเพื่อทำให้การลักลอบค้ามนุษย์ยุติลง

การรณรงค์ดังกล่าวเริ่มขึ้นที่ยุโรปก่อน เพราะมีการลักลอบนำมนุษย์ไปขายกันที่นั่นมากทีเดียว แต่ในบั้นปลายจะมีขยายการรณงค์ไปสู่ภาคอื่นของโลกด้วย

คุณ ริชาร์ด แดนซิเกอร์ ผู้อำนวยการของโครงการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์แห่งโลกขององค์การเกี่ยวกับผู้อพยพระหว่างประเทศ ที่เรียกชื่อย่อๆว่า ไอโอเอ็ม กล่าวว่าความยากจน ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศชาย และหญิงและการขัดแย้งสู้รบมีส่วนทำให้เกิดการลักลอบค้ามนุษย์ แต่ตัวการที่ขับดันให้มีการลักลอบค้ามนุษย์กันอย่างไม่ละอายแก่ใจ ได้แก่ความต้องการได้แรงงานที่เสียค่าแรงต่ำอย่างไม่สมเหตุสมผล และสินค้าราคาถูกนั่นเอง

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "การรณงค์ของเรามิได้ขอร้อง ให้คนไม่ไปอุดหนุนซูเปอร์มาร์เกตหรือห้างจำหน่ายสินค้าที่มีเครือข่ายสาขารายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ เราเพียงแต่ขอร้องให้ประชาชนค้นให้พบว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อนั้นมีเบื้องหลังอย่างไร? เรากำลังขอร้องให้ประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ"

องค์การ ไอโอเอ็ม กะประมาณว่า คนรอบโลกที่ถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือถูกบังคับให้ค้าประเวณีมีจำนวนราวสิบสองล้านสามแสนคน

คุณ ริชาร์ด แดนซิเกอร์กล่าวด้วยว่า เวลาพูดกันถึงเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์นั้น คนมักจะนึกถึงเรื่องผู้หญิงและเด็กหญิงที่โดนนำมาบังคับให้ค้าประเวณี แต่ทว่าผู้ที่โดนลักลอบนำมาบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาษนั้นมีทั้งชายและหญิง

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เรากะประมาณเอา โดยอาศัยตัวเลขข้อมูลขององค์การแรงงานสากลเป็นพื้นฐานนั้นว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในบรรดาประเทศที่อุตสาหกรรมเจริญแล้วนั้นมีคนอพยพที่โดนลักลอบนำมาขายหนึ่งแสนกว่าคน ซึ่งเป็นผู้ที่โดนแสวงประโยชน์ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างร้ายกาจ ถ้ามีการจ่ายค่าแรงที่ถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับแล้ว พวกเขาจะได้รับค่าแรงเพิ่มเติมอีกราวสองพันห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากมายมหาศาล องค์การแรงงานสากลกะประมาณว่าค่าแรงที่ถูกโกงไปนี้ มีจำนวนราวสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

คุณ ริชาร์ด แดนซิเกอร์กล่าวว่า ผู้บริโภคกำลังเรียกร้องให้มีการค้าที่เสรีนั้น มากขึ้นเรื่อยๆ และพากันถามว่าการผลิตสินค้าที่พวกเขาซื้อนั้น ต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่?

เขาคิดว่า การรณงค์ขององค์การเกี่ยวกับผู้อพยพระหว่างประเทศหวังว่า จะช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับสินค้า ที่ผลิตโดยผู้ที่โดนลักลอบนำมาบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสนั้นมากขึ้น เขาคิดว่า ผู้บริโภคมีพลังที่จะทำให้การบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสยุติลงด้วย วิธีซื้อสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ และการกดดันให้ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้จำหน่ายปลีกทำการค้าแบบยึดหลักจริยธรรมเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG