ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หน่วยงาน ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน จัดอันดับเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ไทยติดอันดับที่ 122


องค์กรของสื่อมวลชนชื่อ Reporters Without Borders หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน สำรวจระดับเสรีภาพของสื่อมวลชน จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในวงการสื่อทั่วโลก ในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงสิงหาคมปีนี้ และพบว่าห้าประเทศของยุโรป คือไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ นอร์เวย เดนมาร์ก และสวีเดนติดห้าอันดับแรกของโลก

แต่ระดับเสรีภาพของสื่อในผรั่งเศส กับอิตาลีลดลงจากการแทรกแซงของผู้นำประเทศ ส่วนสื่อมวลชนในสหรัฐมีฐานะที่ดีขึ้น 20 อันดับมาอยู่ที่ 24 ซึ่งคาดว่ามาจากภาวะผู้นำของประธานาธิบดีโอบาม่า ถึงแม้ว่าในต่างประเทศ เช่นอิรัคและอาฟกานิสถาน จะยังมีผู้สื่อข่าวที่ถูกจับกุมหรือได้รับบาดเจ็บ จากการทำงานของทหารสหรัฐอยู่ก็ตาม

สำหรับประเทศที่ติดอันดับท้ายๆ ในแง่เสรีภาพสื่อมวลชนคือเอริเธียในทวีปอาฟริกา จากจำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกจำคุก 30 คน รวมทั้งเกาหลีเหนือด้วย ส่วนประเทศไทยติดอันดับที่ 122 ของโลก และเป็นอันดับที่ 25 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เท่ากับเนปาลในแง่เสรีภาพของสื่อมวลชน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG