ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การดื่มชาเขียวเป็นประจำ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ จริงหรือไม่?


ขณะที่มีผลการวิจัยหลายรายแสดงว่า การดื่มชาเขียวเป็นประจำ ช่วยลดความเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจ และการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดนั้น รายงานการศึกษาวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่า การดื่มชาเขียวเป็นประจำทุกวัน อาจลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโลหิตด้วย

ในการศึกษาวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโฮกึ ที่เมืองเซ็นดาอิ ในญี่ปุ่นนั้น มักวิจัยใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ชายเกือบ 19,750 คนและผู้หญิงมากกว่า 22,000 คน อายุตั้งแต่ 40 ปีถึง 79 ปี คนเหล่านี้ไม่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเลย

ในรายงานที่ลงในวารสาร American Journal of Epidemiology นั้น นายแพทย์โทรึ นางานูมา กล่าวว่า ผลการศึกษาล่าสุดบ่งชี้ว่า การดื่มชาเขียวเป็นประจำ อาจมีผลในทางก่อประโยชน์ ในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งโลหิต และมะเร็งในระบบน้ำเหลือง โดยที่การดื่มชาเขียวที่จะห้ได้ผลดังกล่าว จะต้องดื่มราววันละ 5 ถ้วยเป็นอย่างน้อย

ในการศึกษานั้น นายแพทย์โทรึ นางานูมา กับเพื่อนร่วมงานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตโฮกึ ติดตามข้อมูลของผู้ร่วมการวิจัย ในด้านการก่อตตัวของมะเร็งโลหิต และมะเร็งในระบบน้ำเหลืองเป็นเวลา 9 ปี

คณะวิจัยชุดนี้พบว่า ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโลหิตลดลง 42 % ในบรรดาผู้ที่ดื่มชาเชียววันละ 5 ถ้วยหรือมากกว่านั้น เทียบกับผู้ที่ดื่มเพียงวันละ 1 ถ้วยหรือน้อยกว่านั้น นักวิจัยพบด้วยว่า การดื่มชาเชียววันละ 5 ถ้วยหรือมากกว่านั้น ยังลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งในระบบน้ำเหลืองลงราว 48 % ด้วย

ความเกี่ยวโยงระหว่างการดื่มชาเขียว กับอัตราความเสี่ยงที่ลดลงต่อการเป็นมะเร็งดังกล่าวนั้น มีอยู่ในการวิเคราะห์ต่างๆ เมื่อพิจารณาอายุ เพศ การศึกษา ประวัติกาสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ตลอดจนการรับประทานปลาและถั่วเหลืองประกอบด้วย

นอกจากนั้น นักวิจัยยังศึกษา สังเกตความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับโลหิต ในหมู่คนเป็นโรคอ้วน ในการวิจัยนี้ด้วย เนี่องจากเป็นที่เห็นกันว่า คนที่เป็นโรคอ้วนนั้น มีความเสสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคมะเร็งเหล่านี้

นักวิจัยกล่าวว่า จำป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไป เพื่อยืนยันผลประโยชน์ต่างๆ ด้านสุขภาพของการดื่มชาเขียวและพิจารณากำหนดให้แน่ชัดว่า การดื่มชาเขียวเป็นประจำ สามารถป้องกันการเป็นโรคมะเร็งได้หรือไม่


XS
SM
MD
LG