ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักลงทุนต่างชาติเตือนว่า คำสั่งศาลให้ระงับโครงการในนิคมอุตสาหกรรม จะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน


นาย Nandor G. van der Luehe ประธานหอการค้าร่วมของนักลงทุนต่างชาติในไทยเตือนว่า คำสั่งของศาลไทย ที่ให้ระงับโครงการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมจากคำร้องของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในเขตจังหวัดระยองนั้น จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความสับสน เพราะบริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาติจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยให้ดำเนินการได้

และว่าขณะนี้นักลงทุนต้องการสถานการณ์ที่คาดเดาได้ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจนแน่นอน แต่นายสมชาย หอมละออ สมาชิกสมาคมนักกฎหมายไทยซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่กลุ่มด้านสภาะแวดล้อมที่ร้องเรียนชี้ว่า ปัญหาเรื่องนี้เกิดจากมลภาวะที่เพิ่มขึ้น และการละเลยของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ออกกฎหมายลูกเพื่อตั้งคณะกรรมการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่นายสมชาย หอมละออเชื่อว่า กฎหมายลูกเรื่องนี้หากมีออกมาใช้จะช่วยสร้างความสมดุลย์ระหว่างการลงทุน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืนได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG