ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แพทย์พัฒนาเครื่องมือ ที่สามารถตรวจระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทรวงอก


ในแต่ละปี มีสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งทรวงอก ถึงราว 1 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลก ขณะนี้วงการแพทย์หวังกันว่า เครื่องมือขนาดเล็กในขั้นทดลอง ที่สามารถใช้ตรวจระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งชนิดนี้ได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บอกว่า ผู้หญิงที่จัดว่าเสี่ยงต่อการเป็นทะเร็งทรวงอกนั้น จะมีฮอร์โมนของสตรีเพศ คือเอสโตรเจนอยู่ในเนื้อเยื่อของเต้านม สูงกว่าระดับปกติได้ถึง 20 เท่าตัว และในขณะนี้ วิธีเดียวที่จะวัดระดับฮอร์โมนดังกล่าว ว่าสูงขึ้นหรือไม่นั้น คือการตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อมาวิเคราะห์ในห้องทดลอง

แต่ตอนนี้นักวิจัยกำลังทดลองและพัฒนา อุปกรณ์ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ซึ่งวางบนฝ่ามือได้ ซึ่งจะสามารถวัดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของสตรีได้ จากตัวอย่างเลือดที่ติดอยู่กับปลายเข็มเจาะ หรือจากตัวอย่างของเนื้อเยื่อเพียงนิดเดียเท่านั้นเอง

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG