ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักประวัติศาสตร์ใช้การตรวจ X-ray เพื่อให้เห็นภาพเดิมที่ซ่อนอยูใต้ภาพใหม่


ในการสร้างงานศิลปะด้านจิตรกรรมนั้น จิตรกรวาดภาพซ้อนลงไป บนภาพวาดเดิมกันมานานหลาย ศตวรรษแล้ว อาจเป็นเพราะความไม่พึงพอใจในภาพวาดเดิมนั้น หรืออาจเป็นเพราะไม่สามารถซื้อหาผืนผ้าใบใหม่มาใช้ก็ได้

นักประวัติศาสตร์และนักอนุรักษ์ศิลปะ ที่ต้องการตรวจหาผลงานที่ซ่อนอยู่แบบนี้ กำลังใช้การตรวจด้วย X-rays ในการช่วยให้เห็นภาพเดิมที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพใหม่นั้น ตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญขอยืมเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าด้านฟิสิคส์พลังงานมาใช้ ในการตรวจหาสิ่งที่อาจซ่อนอยู่ใต้ภาพวาดต่าง ๆ

แต่เดิมนั้น การใช้รังสี เอ็กซ หรือ X-Rays ในการฉายตรวจภาพเขียนภาพวาด ทำให้พบภาพที่ซ่อนอยู่ใต้ภาพที่วาดทับลงไป แต่จะเห็นเป็นสีขาวดำมัวๆ ที่บ่งชี้เพียงว่า ภาพที่ถูกวาดทับอยู่นั้นเป็นภาพอะไรเท่านั้น มาตอนนี้มีการใช้เครื่องมือ X-Rays กำลังสูงกว่าที่ใช้ในการแพทย์ราวหนึ่ง ล้านเท่าทำให้เห็นภาพและสีของภาพที่ถูกวาดทับ รายละเอียดที่ได้ออกมาช่วยให้นักอนุรักษ์งานศิลปะสามารถสร้างภาพที่ถูกบดบังนั้นขึ้นมาใหม่ได้

ในการประชุมสมาคมเคมีอเมริกันที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้ Jennifer Mass นักเคมีภาควิชาอนุรักษ์งานศิลปะที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ และของพิพิธภัณฑ์ Winterthur ใกล้ๆ กันนั้น อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า synchrotron ที่ใช้ในการทดลองทางฟิสิคส์ ในการตรวจรายละเอียดของภาพวาดเดิมที่ถูกวาดภาพใหม่ ทับลงไปมาเป็นเวลานาน อุปกรณ์นี้สามารถตรวจรังสีของสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของสีแต่ละสีของภาพวาดนั้น ซึ่งทำให้ทราบได้ว่ามีการใช้สีอะไรบ้าง แล้วผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคนิคเก่ามาใช้ตรวจสอบยืนยัน โดยนำตัวอย่างสีเพียงน้อยนิดเท่ากับขนาดจุดปลายดินสอแหลมๆ มาส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วใช้ข้อมูลที่ได้มาในการสร้างภาพที่ถูกบดบังขึ้นมาใหม่

ผู้เชี่ยวชาญในยุโรปใช้วิธีการที่เรียกว่า Confocal X-ray Fluorescence Techonology มานานพอสมควรแล้ว แต่ในสหรัฐเพิ่งเริ่มตามทัน

ตอนนี้ นักอนุรักษ์งานศิลปะกำลังทำงานตรวจภาพเขียนต่างๆ แบบนี้โดยใช้เครื่อง synchrotron ที่ใช้ในการทดลองทางฟิสิคส์ที่มหาวิทยาลัย Cornell, มหาวิทยาลัย Stanford และที่ห้องทดลอง Argonne National Lab และ Brookhaven National Lab


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG