ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการวิเคราะห์ ด้านจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลก


รายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุตัวเลขประมาณจำนวนชาวมุสลิมทั่วโลก ไว้เกือบหนึ่งพันหกร้อยล้านคน โดยที่กว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในทวีปเอเชีย ไม่ใช่ตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาเหนือ อย่างที่อาจจะคาดคิดกัน เพราะประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลัก

จำนวนชาวมุสลิมทั่วโลกที่ประมาณไว้ราวๆ 1 พันหกร้อยล้านคนนี้ เท่ากับ 23% ของประชากรโลก ซึ่งคาดจำนวนไว้ที่ 6 พัน แปดร้อยล้านคนสำหรับปีค.ศ. 2009

รายงานจาก Think Tank ในเรื่องศาสนา และชีวิตประชาชน Pew Forum on religion and Public Life ฉบับนี้ ใช้เวลาทำงานนานถึงสามปี วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากรายงานการสำรวจสำมะโนประชากร การศึกษาด้านประชากรศาสตร์ และการสำรวจประชากรโดยทั่วไปจาก 232 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก รวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดราวๆ 1,500 แหล่งด้วยกัน

ผลการวิเคราะห์ที่ทำให้นักวิจัยในทีมงานรู้สึกประหลาดใจ คือจำนวนชาวมุสลิมทั่วโลกที่สูงกว่าที่เคยมีการคาดคะเนกันไว้ว่า น่าจะตกอยู่ระหว่างหนึ่งพันล้านถึงหนึ่งพันแปดร้อยล้านคนเป็นอย่างมาก เปรียบเทียบกับจำนวนชาวคริสต์ที่ประมาณกันไว้ว่า มีจำนวนราวๆ สองพันสองร้อยล้านคน

ถ้าจะแบ่งจำนวนชาวมุสลิมออกไปตามภูมิภาคแล้ว รายงานของ Pew Forum ระบุว่า ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค มีชาวมุสลิม 61.9% ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 20.1% ยุโรป 2.4% และทวีปอเมริกามีเพียง .3%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Amaney Jamal ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย Princeton ให้ความเห็นว่า รายงานฉบับนี้ ย้อนความคิดที่เคยมีกันมาว่า ชาวมุสลิมคือชาวอาหรับทั้งหมด

นอกจากนี้ ตัวเลขจากรายงานของ Pew Forum ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า มีชาวมุสลิมมากกว่า 300 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลัก ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย ซึ่งเมื่อนับจำนวนแล้ว มีชาวมุสลิมมากเป็นอันดับที่สามในโลก ที่มีมากเป็นอันดับหนึ่งคือ อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรมุสลิม 203 ล้านคน

และหลายคนอาจจะประหลาดใจเมื่อทราบว่า จีนมีประชากรที่เป็นมุสลิมมากกว่าประเทศซีเรีย หรือรัสเซีย มีประชากรชาวมุสลิมมากกว่าจอร์แดนและลิเบียรวมเข้าด้วยกัน

สำหรับยุโรปตะวันตกนั้น ดูเหมือนว่าเยอรมนีจะมีชาวมุสลิมมากกว่าใครเพื่อน มากกว่าสี่ล้านคน ในขณะที่ตัวเลขในทวีปอเมริกาแสดงให้เห็นว่า จำนวนทั้งหมดมีประมาณ 4 ล้านหกแสนคน มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในสหรัฐ นักเขียนอเมริกัน เชื้อสายอิหร่าน Reza Asian ให้ความเห็นว่า รายงานฉบับนี้ ส่งผลถึงนโยบายของสหรัฐในลักษณะที่ว่า ถ้าเป้าหมายของการศึกษาคือการสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกับโลกมุสลิมแล้ว สหรัฐควรมุ่งเน้นความสนใจไปที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิใช่ตะวันออกกลางอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ในปีหน้า Pew Forum จะเผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องอัตราการเติบโตของประชากรชาวมุสลิมในอนาคต และต่อจากนั้นจะเริ่มการศึกษาชาวคริสต์ในลักษณะเดียวกัน


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG