ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คำพยากรณ์ล่าสุดของสหประชาชาติ เกี่ยวกับประชากรโลกในอนาคต


องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติรายงานว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนอย่างเป็นกอบเป็นกำทางภาคเกษตรกรรมในโลกส่วนที่กำลังพัฒนา องค์การแห่งนี้กล่าวว่า จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการที่โภชนาการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การผลิตภาคเกษตรกรรมจะต้องเพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ภายในปีพุทธศักราช 2593

ตามคำพยากรณ์ล่าสุดของสหประชาชาติเกี่ยวกับประชากรโลกในอนาคต ภายในปีพุทธศักราช 2593 โลกจะมีประชากรเก้าพันหนึ่งร้อยล้านคน ซึ่งมากกว่าในช่วงปัจจุบันถึง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ประชากรโลกมีจำนวนหกพันแปดร้อยล้านคน

ขณะนี้องค์การอาหารและเกษตรกล่าวว่า จำเป็นจะต้องเพิ่มการลงทุนภาคเกษตรกรรมถ้าจะให้สามารถเลี้ยงพลโลกจำนวนดังกล่าว ได้อย่างพอเพียง

นาย คอสตาส สตามูลิส แห่งองค์การอาหาร และเกษตรกล่าวว่าการเพิ่มของประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการ โดยพลโลกบริโภคเนื้อ ปลา นมและอาหารที่มีโปรตีนสูงล้วนแต่ทำให้การผลิตภาคเกษตรกรรมตึงตัว

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเจริญขึ้น อุปสงค์ด้านอาหารในประทศเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป และสิ่งที่จะเปลี่ยนไปด้วยก็คือ ประเภทของอาหารที่บริโภคกันในประเทศเหล่านั้น กล่าวคือประชาชนจะบริโภคเนื้อ และอาหารที่มีคุณค่าสูงและรับประทานพวกธัญพืชโดยตรงน้อยลง "

องค์การอาหารและเกษตรกล่าวว่า จำเป็นจะต้องลงทุนด้านการเกษตรแปดหมื่นล้านกว่าเหรียญสหรัฐทุกปีเพื่อสนองอุปสงค์ใหม่ด้านอาหาร นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีการลงทุนให้สูงกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันราว 50 เปอร์เซ็นต์ และว่าเงินดังกล่าวควรมาจากภาคเอกชน

นายคอสตาซ สตามูลิสกล่าวด้วยว่า "ภาครัฐก็มีบทบาทที่สำคัญมากทีเดียว ในเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่จัดหาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนหนทาง ข่าวสารและสถาบันให้ชาวนาและผู้ผลิตอาหารแล้ว พวกเขาจะไม่ลงทุน เขากล่าวด้วยว่า มีเรื่องที่ท้าทายอยู่สองประการ ประการหนึ่งได้แก่การทำให้มั่นใจได้ว่าเราเพิ่มผลิตภาพภาคเกษตร เพื่อสนองความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล อาหาร อาหารสัตว์ และอื่นๆ ได้ครบถ้วน ส่วนเรื่องที่ท้าทายอีกประการหนึ่ง ได้แก่การทำให้มั่นใจได้ว่าภายในปีพุทธศักราช 2593หรือเร็วกว่านั้น พลโลกทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ผลิตออกมาสำหรับนำมารับประทานนั้นได้"

บรรดาผู้แทนของประเทศสมาชิกแห่งองค์การอาหาร และเกษตรจะมาประชุมสุดยอดเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร ณ กรุงโรมในเดือนหน้า ในการประชุมดังกล่าว บรรดาผู้แทนจะจัดทำความคิดเห็นโดยรวม เกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงพลโลกในช่วง 40 ปีข้างหน้า


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG