ลิ้งค์เชื่อมต่อ

UNICEF ชี้ เด็กหลายคนทั่วโลก ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง แสวงหาประโยชน์  และการกระทำทารุณ


กองทุนเด็กองค์การสหประชาชาติหรือ UNICEF รายงานว่า ปัจจุบันเด็กหลายล้านคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง การแสวงหาผลประโยชน์ และการข่มเหงกระทำทารุณ

ล่าสุด UNICEF ได้จัดพิมพ์รายงานเรื่องความก้าวหน้าสำหรับเด็กฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นรายงานชิ้นแรกที่มีประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องเด็กและเยาวชน รายงานดังกล่าวตรวจสอบและวิเคราะห์ความก้าวหน้า ของประเทศต่างๆในการปกป้องเด็กจากภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ

รายงานของยูนิเซฟระบุว่า ปัจจุบันมีประชากรโลกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ราว 2 พัน 2 ร้อยล้านคน ในจำนวนนี้หลายล้านคนถูกข่มเหง หรือกระทำทารุณในรูปแบบต่างๆ และแม้รายงานจะชี้ว่ากำลังมีความก้าวหน้าในการปกป้องเด็กๆ ในหลายประเทศ แต่ก็ยังคงเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กทั้งหมดที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ยูนิเซฟประเมินว่ามีเด็กผู้หญิง และสตรีอายุระหว่าง 15 ถึง 49 ปี มากกว่า 70 ล้านคนในประเทศแถบอาฟริกา 28 ประเทศและประเทศเยเมน ถูกขลิบหรือเย็บอวัยวะเพศหญิงเพื่อไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม การกระทำทารุณในลักษณะนี้ได้ลดลงอย่างช้าๆในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา

การแจ้งเกิดก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จในโครงการรณรงค์ เพื่อปกป้องเด็กทั่วโลก คุณ Susan Bissell หัวหน้าฝ่ายปกป้องเด็กของยูนิเซฟ กล่าวว่า การแจ้งเกิดคือสิ่งแรกที่สำคัญที่สุด เพราะเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้แจ้งเกิด จะไม่สามารถเข้าโรงเรียนหรือเข้าร่วมในโครงการพิเศษต่างๆได้ และหากเด็กคนนั้นกลายเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ รัฐบาลหรือใครก็ไม่อาจรับรู้ได้

ในขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่องการแต่งงานก่อนวัยอันควรก็สามารถบ่งบอกได้ถึงการปฏิบัติต่อเด็กๆ เช่นกัน รายงานระบุว่ามากกว่า 1 ใน 3 ของสตรีอายุ 20-24 ปีในประเทศกำลังพัฒนาเปิดเผยว่า ตนเองแต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนใหญ่ของสตรีเหล่านั้นอยู่ในแถบเอเชียใต้ คุณ Bissell บอกว่าการบังคับให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรคือการละเมิดสิทธิของเด็ก และยังเพิ่มความเสี่ยง ที่จะทำให้เด็กผู้นั้นเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรด้วย เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟผู้นี้ชี้ว่า เด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ตอนอายุไม่ถึง 15 ปี มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรมากกว่าสตรีอายุเกิน 20 ปีถึง 5 เท่า

นอกจากนี้ รายงานของยูนิเซฟยังระบุถึงปัญหาแรงงานเด็ก โดยประเมินว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี ราว 150 ล้านคนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเด็ก โดยเฉพาะในประเทศแถบทางใต้ของทะเลทรายซะฮาร่าในอาฟริกา ที่มีเด็กๆราว 1 ใน 3 ทำงานในด้านต่างๆ และแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของเด็กและเยาวชนที่ถูกข่มเหงหรือถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ แต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าหลายล้านคนทั่วโลกทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และไม่ใช่แค่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่รายงานของยูนิเซฟชิ้นนี้บอกว่าเด็กๆในประเทศพัฒนาแล้วก็ถูกข่มเหงหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน โดยในแต่ละปี มีเด็กในประเทศร่ำรวยอย่างน้อย 4% ถูกกระทำทารุณทางร่างกาย และราว 10% ถูกทอดทิ้งหรือถูกข่มเหงทางจิตใจ ซึ่งรายงานเชื่อว่า ในจำนวนนี้ อย่างน้อย 80% เป็นความผิดของผู้ปกครองXS
SM
MD
LG