ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของ UNDP ระบุว่าคนงานอพยพทำให้สวัสดิการด้านต่างๆ ดีขึ้น


โครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า คนงานอพยพทำให้สวัสดิการต่างๆ ดีขึ้นทั้งในประเทศบ้านเกิดของคนงานเหล่านั้นเอง และของประเทศที่คนงานเหล่านั้นไปทำงานอยู่

รายงานของ UNDP เสนอแนะว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ควรดำเนินการเพื่อให้คนงานเหล่านั้นเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

รายงานฉบับใหม่ของโครงการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP ระบุว่าคนงานอพยพสร้างประโยชน์อย่างมากให้แก่ทั้งประเทศบ้านเกิดเมืองนอน และประเทศที่คนงานเหล่านั้นไปทำงานอยู

รายงานประจำปีเรื่องการพัฒนามนุษย์ของ UNDP กล่าวว่า การอพยพไม่เพียงแต่จะเพิ่มรายไดั และโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการบริบาลสุขภาพสำหรับคนงานเท่านั้น แต่ยังสร้างงานและก่อให้เกิดการสร้างสรรใหม่ๆ ในประเทศที่คนงานเหล่านั้นไปทำงานอยู่ด้วย เงินที่คนงานเหล่านั้นส่งกลับบ้านมีเป็นจำนวนมากกว่าความช่วยเหลือในการพัฒนา ของทางการราว 4 เท่าในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ยกเว้นในอาฟริกา

อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และภาวะว่างงานสูงขึ้นทำให้เกิดผลเสียหายถึงคนงานอพยพในบางประเทศ

Helen Clark ผู้อำนวยการโครงการ UNDP กล่าวว่า ความหวั่นเกรงเรื่องคนอพยพจะมาแย่งงานหรือทำให้ค่าจ้างแรงงานของคนในท้องถิ่นลดลง หรือก่อให้เกิดภาระที่ไม่พึงปรารถนาแก่บริการต่างๆ ในท้องถิ่น หรือทำให้ผู้เสียภาษีต้องเสียเพิ่มขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่กล่าวกันเกินความเป็นจริง

รายงานของ UNDP ระบุว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีคนอพยพเข้าไปทำงาน ไม่ได้คัดค้านเมื่อมีงานมากมาย รายงานนั้นชี้แนะว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ควรดำเนินการเพื่อช่วยให้การอพยพเข้าเมืองเป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์ และว่าขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากใช้เวลานานและค่าธรรมเนียมสูง อาจทำให้การอพยพเชื่องช้า และนำไปสู่การอพยพอย่างผิดกฏหมาย รายงานของ UNDP ยกตัวอย่างข้อตกลงระหว่างกัมพูชา ลาว และประเทศไทย ที่ตั้งค่าธรรมเนียมในการจัดหาคนทำงานเท่ากับเงินเดือนของคนงานอพยพถึง 5 เดือน ใช้เวลานาน 4 เดือนในการดำเนินเรื่อง และกำหนดให้เก็บค่าจ้างไว้ 15 % จนกว่าคนงานจะกลับประเทศตน

ตามรายงานของ UNDP นั้น ในการลักลอบคนงานเข้าเมือง มีการเรียกค่าป่วยการเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน แต่ผู้อพยพที่เลือกวิธีนี้ จะต้องเสี่ยงต่อการถูกฉกฉวยประโยชน์ ถูกโกง ถูกปรับ และต้องโทษจำขัง ผู้เสนอรายงานแนะให้รัฐบาลประเทศต่างๆ จัดการให้กระบวนการดำเนินงานสำหรับการอพยพง่ายขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการอพยพลง โดยเฉพาะสำหรับคนงานความชำนาญระดับล่าง

Jeni Klugman ผู้เขียนรายงานกล่าวว่า การอ้างเหตุผลโต้แย้งสำคัญในรายงานนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ว่าการอพยพเป็นสิ่งทดแทนสำหรับการพัฒนา และว่าไม่มีสิ่งทดแทนการดำเนินงานพัฒนาที่ยั่งยืนและเร่งรัดภายในประเทศได้ แต่ขณะเดียวกันการอพยพก็เป็นสิ่งเสริมที่สำคัญ และประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะเห็นว่า การไหลเวียนของแนวคิด คน เงินทุน เหล่านี้ล้วนทำให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในประเทศบ้านเกิด นอกจากนั้น รายงานของ UNDP ยังจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index หรือ HDI โดยถือตามข้อมูลจากปี 2550 ด้วย ตามดัชนีนั้น ในจำนวน 182 ประเทศและดินแดนต่างๆ ประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุด 3 ประเทศ คือ นอร์เวย์ ออสเตรเลีย และไอซ์แลนด์ และที่อยู่ลำดับล่างสุด 3 ประเทศคือ ไนเจอร์ อาฟกานิสถาน และ เซียราเลโอน

ตามดัชนีนั้น คนในนอร์เวย์มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนในไนเจอร์ 85 เท่า และเด็กที่เกิดในไนเจอร์มีชีวิตอยู่สั้นกว่าเด็กที่เกิดในนอร์เวย์ 30 ปี

ดัชนี HDI ถือตามผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ ความยืนยาวของชวงชีวิต ความรู้หนังสือ และ การเข้าโรงเรียน


XS
SM
MD
LG