ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มอนุรักษ์ป่า เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนทางการเงิน ในการอนุรักษ์และบริหารป่า


รายงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่า เรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนทางการเงิน ในการอนุรักษ์และบริหารป่า โดยให้คนในท้องที่ที่ต้องการดำเนินการดังกล่าว เข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมด้วย ข้อเสนอที่ว่านี้มุ่งหมายจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืช ซึ่งทำให้บรรยากาศโลกร้อนขึ้น

รายงานฉบับที่ว่านี้จัดทำขึ้นโดย กลุ่มอนุรักษ์ป่า Forests Dialogue โดยมีข้อเสนอสำคัญคือ ชุมชนพื้นเมืองจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการบริหารป่า ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค

ปริมาณการสูญเสียป่าทั่วโลกเวลานี้สูงถึง 78 ล้านไร่ต่อปี และการตัดไม้ทำลายป่ายังเป็นตัวการสำคัญที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืช ส่วนใหญ่เป็นคาร์บอน ไดออกไซด์ ซึ่งทำให้บรรยากาศโลกร้อนขึ้นออกมาด้วย

Forests Dialogue เผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดี ในขณะที่มีการประชุมเรื่องบรรยากาศโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังหาทางจัดทำข้อเสนอเรื่องการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืช และการเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก ให้ทันการประชุมในเรื่องบรรยากาศโลกที่กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม ศกนี้

คุณ Patrick Durst เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของ Forests Dialogue ว่า ประสบการณ์ทั่วโลกขององค์กรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วง 25 ถึง 30 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรียนรู้ว่า ต้องให้ชาวบ้าน และผู้มีผลประโยชน์ร่วมในท้องที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตลอดและอย่างได้ผล ไม่อย่างนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ

สหประชาชาติ ได้จัดทำโครงการการลดการปล่อยแก๊สจากการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมสภาพ เรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า REDD ซึ่งมุ่งหวังจะสร้างระบบที่อุตสาหกรรม หรือชาติที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชออกมามาก สามารถชดเชยการกระทำดังกล่าว โดยการจ่ายเงินให้ชาติอื่นๆเป็นผู้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าในประเทศของตน

ได้เริ่มมีโครงการนำร่องในเรื่องนี้แล้วในปาปัว นิวกินนี อินโดนีเซีย และเวียตนาม ในขณะที่โครงการในเนปาล ซึ่งรัฐบาลสนับสนุน ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ปลูกป่าขึ้นมาใหม่ได้เป็นพื้นที่มากกว่า 9 ล้านไร่แล้วในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

กลุ่ม Forests Dialogue ได้เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วให้เงินทุนสนับสนุน REDD อย่างแข็งขัน และติดตามตรวจสอบด้วยว่า เงินไปถึงมือชาวป่าที่ต้องการจริงๆ

คุณ Vicki Tauli-Corpuz ผู้อำนวยการของที่ประชุมถาวรของสหประชาชาติ ในเรื่องชนพื้นเมือง กล่าวย้ำว่า สิ่งท้าทายสำคัญในการใช้โครงการ REDD ให้ได้ผล คือการมีบทบาทเกี่ยวข้องของคนพื้นเมืองและชุมชนในท้องที่ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน และการรับผลประโยชน์จาก REDD

องค์การสหประชาชาติกำลังพยายามจัดตั้งกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ สำหรับ REDD และจะรวมเข้าไว้ในร่างข้อตกลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก ที่จะพิจารณากันที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนี้ด้วย


XS
SM
MD
LG