ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อิทธิพลของเสียงดนตรีต่อพฤติกรรมของลิง Monkey Music


นักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วว่า เสียงดนตรีมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ และอยากทราบว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อลิงเช่นกันหรือไม่

จึงศึกษาอิทธิพลของเสียงดนตรีต่อลิงพันธุ์หนึ่งในป่าร้อนชื้นของทวีปอเมริกาใต้ โดยสร้างเสียงเพลงสั้นๆ สองชิ้นที่คล้ายเสียงร้องแสดงความรู้สึกของลิง และพบว่าชิ้นที่มีท่วงทำนองคล้ายเสียงร้องซึ่งแสดงถึงความสุขและความปลอดภัยของลิงทำให้ลิงมีพฤติกรรมที่เยือกเย็น เช่นกินอาหารและน้ำมากขึ้นและเคลื่อนไหวไปมาน้อยลง แต่เสียงดนตรีที่คล้ายเสียงร้องแสดงความหวาดหวั่นต่อภัยคุกคามจะทำให้ลิงกระสับกระส่ายและแสดงความหวาดกลัวด้วยการเดินไปมาไม่หยุดนิ่ง

แต่เรื่องที่พลิกความคาดหมายของนักวิจัยก็คือ ลิงพันธ์นี้ไม่สนใจ หรือไม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ฟังดนตรีนุ่มๆซึ่งเพราะหูสำหรับมนุษย์ แต่จะกลับมีอารมณ์เยือกเย็นลงถ้าฟังเพลงหนักๆประเภท Heavy Metal

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG