ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐมีความกังวลในขีดความสามารถทางการทหารของจีน ที่ทันสมัยมากขึ้น


1 ตุลาคมเป็นวันครบรอบ 60 ปี ของการขึ้นครองอำนาจของพรรคคอมมิวนิตส์จีน และจีนได้เร่งพัฒนาปรับปรุงกองทัพอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีหลังนี้

โดยรมต.กลาโหมจีนกล่าวว่า ขณะนี้จีนมีขีดความสามารถด้านการทหาร เทียบเท่าหรือใกล้เคียงประเทศตะวันตกแล้ว แต่ถึงแม้จีนจะยืนยันว่า การพัฒนากองทัพมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันตนเอง และรักษาผลประโยชน์ และความมั่นคงแห่งชาติก็ตามแต่นักวิเคราะห์ด้านการทหารบางคนก็เตือนว่าขีดความสามารถดังกล่าวของจีน ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นภัยคุกคามกำลังทางเรือของสหรัฐที่ปฏิบัติงานห่างจากชายฝั่งของจีนถึง 1,600 กิโลเมตรได้ และรมต.กลาโหมสหรัฐก็ชี้ว่าจีนกำลังหันมาพัฒนาความสามารถในการทำสงครามนิวเคลียร์ สงครามอวกาศ และสงครามในระบบอินเตอร์เนทด้วย สหรัฐมีความกังวลตลอดมาว่า จีนนั้นขาดความโปร่งใสในกิจกรรมด้านการทหารของตน

นักวิเคราะห์ด้านการทหารบางคนเสนอว่า สหรัฐกับจีนควรร่วมมือกันมากขึ้นในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในยามฉุกเฉินเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และผู้นำระดับสูงของกองทัพสหรัฐก็อยากเห็นสหรัฐกับจีน มีการซ้อมรบร่วมกันด้วย

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ


XS
SM
MD
LG