ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากกรุงเทพมหานคร


กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การตั้งตลาดโลกสำหรับแลกเปลี่ยนเครดิต เกี่ยวกับคาร์บอนจากป่าที่ไม่มีการถากถางนั้น แสนจะสำคัญต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเรื่องนั้นควรเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ที่สหประชาชาติสนับสนุน ซึ่งกำลังโดนลิดรอนที่กรุงเทพมหานคร

มีรายงานจากที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงเทพมหานครว่า การขยายตลาดแลกเปลี่ยนเครดิต เกี่ยวกับคาร์บอนนั้นโดนท้าทายอย่างมาก

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม WWF บอกผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่า ข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ควรคำนึงถึงเรื่องความสำคัญของป่าในด้านการลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกด้วย

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กะประมาณว่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศร้อยละ 20 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาทั้งหมด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม WWF สนับสนุนโครงการการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกปล่อยออกมา เนื่องจากการโค่นไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรมของสหประชาชาติ หรือ โครงการREDD ซึ่งมีจุดมุ่งพัฒนาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อคุ้มครองป่า

ตามโครงการ REDD ชาติที่มีป่าอุดมสมบูรณ์สามารถขายเครดิต เกี่ยวกับคาร์บอนให้ประเทศที่ปล่อยมลพิษเพื่อชดเชยการที่ประเทศนั้นๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณ ดอน คานัก ประธานของโครงการริเริ่มเกี่ยวกับคาร์บอน และป่าของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม WWF กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ในระยะยาว ทุนเอกชนอาจมีบทบาทสำคัญ ถ้ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ เราจำเป็นต้องให้ภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนด้านการเงินอย่างพอเพียงในระยะสั้น เพื่อช่วยประเทศที่มีป่าอุดมสมบูรณ์ให้พร้อมสำหรับโครงการ REDD"

เขากล่าวเช่นนั้นนอกที่ประชุม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งชาติเกือบสองร้อยชาติส่งผู้แทนมาร่วม

ตามรายงานผลการสำรวจที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม WWF นำออกเผยแพร่ นักลงทุนสนใจเรื่องการค้าเครดิตเกี่ยวกับคาร์บอนกับป่ามาก แต่นานาชาติต้องทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนระดับโลกกันให้ได้เสียก่อนเท่านั้น

คุณเดวิด แม็กคอลี่ย์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แห่งธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวว่า ตลาดค้าเครดิตเกี่ยวกับคาร์บอนมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนี้ เป็นเรื่องที่เราจะทำเพิกเฉยเสียมิได้ แต่จะต้องใช้แนวพินิจเกี่ยกับเรื่องนั้นอย่างระมัดระวัง

ส่วนข่ายงาน Rainforest Action Network กล่าวว่า ปัญหาอีกอย่างหนึ่งได้แก่เรื่องคำจำกัดความที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องป่านั้น รวมถึงไร่ต้นไม้ด้วย ข่ายงานนั้นกล่าวว่าตามคำจำกัดความดังกล่าว ป่าเก่าแก่อาจโดนทำลาย และมีการปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน โดยไม่ถูกหาว่าเป็นการโค่นไม้ทำลายป่า


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG