ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน BOI นครนิวยอร์ค


เมื่อไม่นานมานี้ คุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค หรือที่รู้จักกันว่า BOI นิวยอร์ค ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่หลัก และโครงการริเริ่ม ของสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค

คุณศิริพรบอกว่า ทางสำนักงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนการลงทุนจากสหรัฐ และแคนาดา ด้วยการเคาะประตูเจาะลูกค้ารายบริษัท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย แก่ผู้ที่สนใจมาลงทุน นอกจากนั้น ก็ได้จัดสัมมนา เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดด้านการลงทุนด้วย

ในช่วงเศรษฐกิจซบเซาอยู่ในขณะนี้ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค ได้มีโครงการริเริ่ม เพื่อรับมือสภาวะเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกัน โดยเน้นเรื่องการสร้างความแข็งแกร่ง ภายในองค์กร และการชักจูงให้คนไทยในสหรัฐ ไปลงทุนในเมืองไทยให้มากขึ้น

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์


XS
SM
MD
LG