ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชตากรรมของทหารเด็ก ในบริเวณที่มีการสู้รบรุนแรง


ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ด้านเด็กและการต่อสู้ด้วยอาวุธ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่โหดร้ายทารุณสำหรับเด็กๆ ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ รายงานที่เสนอต่อสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินั้น เน้นให้เห็นสถานการณ์ที่ร้ายแรง เกี่ยวกับทหารเด็กและเด็กอื่นๆ ในบริเวณที่มีการพิพาทสู้รบหลายแห่งทั่วโลก

องค์การสหประชาชาติประมาณว่า ตอนนี้จำนวนทหารเด็กทั่วโลกลดลงเป็น 250,000 คน จาก 300,000 คนเมื่อ 5 ปีก่อน ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านเด็ก และการสู้รบรายงานว่า ในปีที่ผ่านมา มีทหารเด็กจำนวนมากได้รับการปล่อยตัว โดยกำลังปลดแอกแห่งชาติในบูรุนดี และมีเด็กได้รับการปล่อยตัวในสาธารณรัฐอัฟริกากลาง และฟิลิปปินส์มากขึ้น อันเป็นผลจากการที่องค์การสหประชาชาติเข้าแทรกแซง แต่ส่วนใหญ่แล้ว มีเหตุการณ์ในทางลบเกิดขึ้นมากกว่าในทางบวก

รัตติกา กุมารสวามี ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวชี้ถึงชตากรรมของทหารเด็กในการสู้รบรุนแรง โดยเฉพาะในบริเวณฉนวนกาซา ศรีลังกา ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อิรัค และอัฟกานิสถาน ในการสู้รบเหล่านี้ ทหารเด็กมีอัตราการเสียชีวิตสูง จำนวนมากพิการและถูกทำร้ายรุนแรง และจำนวนมากพลัดถิ่นที่อยู่ สถานการณ์ของเด็กในค่ายควบคุมในศรีลังกา เป็นเรื่องน่าวิตกอย่างยิ่ง ทางองค์การสหประชาชาติเห็นว่า เด็กเหล่านั้นควรได้รับเสรีภาพในการโยกย้ายและกลับไปพบกับครอบครัวโดยเร็วที่สุด และควรได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่ แทนที่จะถูกกักกันควบคุมไว้

ในรายงานที่เสนอต่อสภาสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติมีรายการการล่วงละเมิดทำร้ายเด็ก อย่างทารุณในบริเวณฉนวนกาซา โดยระบุว่าเด็กเหล่านั้นประสบความทุกข์ทรมานเหนือคำบรรยาย เด็กจำนวนมากในจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ถูกพลพรรคแข็งข้อก่อการบ่อนทำลาย เกณฑ์ไปฝึกให้เป็นผ้ส่งข่าวสาร เป็นนักรบหรือเป็นมือระเบิดพลีชีพ รัตติกา กุมารสวามี แสดงความวิตกอย่างยิ่งเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสงครามที่ปลี่ยนไป โดยเฉพาะในการสู้รบระหว่างฝ่ายก่อการร้าย กับฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย ทางหน่วยงานด้านเด็กและการสู้รบพบว่า มีสถานการณ์ที่เด็กจำนวนมากถูกจับ และควบคุมตัวในการต่อต้านปราบปรามการก่อการร้าย และวิตกเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเป็นรับเคราะห์

รัตติกา กุมารสวามี กล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ชุมชนระหว่างประเทศ จะยังคงมุ่งมั่นจัดการให้ผู้ละเมิดสิทธิเด็กถูกพิจารณาลงโทษ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG