ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานธนาคารโลก เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อประเทศกำลังพัฒนา


ประเทศอุตสาหกรรม เป็นที่มาของก๊าซที่สร้างปัญหาโลกร้อนราว 65 % แต่ประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุด ในรูปของภัยแล้ง น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่นพายุไต้ฝุ่นเป็นต้น

โดยรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกชื่อ World Bank 2010 Development Report ระบุว่าตัวเลขความเสียหายจากเรื่องนี้ อาจสูงนับหมื่นล้านดอลล่าร์ต่อปี ผู้ร่วมเขียนรายงานของธนาคารโลกกล่าวว่า ประเทศกำลังพัฒนาจำต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนับแสนล้านดอลล่าร์ จากประเทศอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติเหล่านี้ แต่การลงทุนดังกล่าว จะให้ผลอย่างคุ้มค่า เพราะเทียบเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1 % ของผลผลิตมวลรวมของโลกเท่านั้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG