ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ความตื่นตระหนกหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์การเงินครั้งปัจจุบัน หมดลงไปแล้ว


ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดภาวะยากจนคนหนึ่งกล่าวว่า พอจะเชื่อได้แน่ว่าความตื่นตระหนก หลังจากเกิดวิกฤติการณ์การเงินเมื่อปีที่แล้วนั้น ยุติลงแล้ว แต่เขาเตือนว่าความไร้เสถียรภาพทางการเงินโลกอาจดำเนินต่อไปอีกหลายปี เพราะวิธีการที่ชาติต่างๆ นำมาใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะสั้น และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่จำเป็น ต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการของสถาบันโลก เจฟฟรี่ย์ แซ็ก กล่าวว่าความตื่นตระหนกหลังจากเกิดวิกฤติการณ์การเงินครั้งปัจจุบัน และการกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำนั้นพอเชื่อได้แน่ว่าหมดไปแล้ว

แต่เขากล่าวว่า ขณะที่ชาติต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดไปได้ แต่กล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจโลกยังแย่มาก และประเทศที่ยากจนที่สุดยังจะอยู่หรือจะไปยังไม่ทราบแน่

คุณเจฟฟรี่ย์ แซ็ก โทษว่าวอลสตรีทเป็นศูนย์กลางของวิกฤติการณ์ และวิกฤติการณ์เกิดจากนโยบายการเงินที่แย่มากๆ และการมีกฎข้อบังคับทางการเงินที่นำความวิบัติมาให้

เขากล่าวด้วยว่ายังไม่ทราบชัดว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆ จะมีระบบควบคุมอย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกฝ่ายหรือไม่? เขายังไม่เห็นด้วย กับเรื่องการจ่ายเงินโบนัสนับล้านๆเหรียญสหรัฐให้แก่ผู้บริหารของบรรษัท และเกรงว่าจะมีการทำแบบนั้นต่อไป

คุณเจฟฟรี่ย์ แซ็ก เป็นผู้ที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างแข็งขัน เขากล่าวว่าหลายคนคิดว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีจุดมุ่งแก้ไขสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจโลกได้

คุณเจฟฟรี่ แซ็ก กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "ไม่มีการฟื้นตัวด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีการลงทุนอย่างป็นกอบเป็นกำในเรื่องพลังงานที่มีให้ใช้อยู่เรื่อยไป ไม่มีการเพิ่มโครงสร้างที่พอเพียง เรื่องที่เกิดขึ้นคือความตื่นตระหนกที่แสดงออกผ่านทางการขยายนโยบายการเงิน และการคลัง แต่ไม่ใช่ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง"

เขากล่าวว่ารัฐบาลต่างๆ มิได้นำวิธีที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอย่างแท้จริงมาใช้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นลู่ทางในภายภาคหน้า

เขากล่าวด้วยว่า ไม่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน ที่เชื่อมโยงเศรษกิจมหัพภาค ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความวิตกกังวล เกี่ยวกับการพัฒนาเข้าด้วยกัน และว่าเพราะเหตุนั้นเศรษฐกิจโลก จะยังคงไม่สมดุลย์และเปราะบางอย่างมากต่อไปXS
SM
MD
LG