ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานแสดงภูมิปัญญาไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน


ขณะนี้งาน Thai Talent 2009 หรืองานแสดงภูมิปัญญาไทย กำลังดำเนินอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นที่สนใจของชาวไทย ชาวอเมริกัน และชาวต่างชาติ ในย่านกรุงวอชิงตันพอสมควร

คุณเจษฎา สีวาลี ของ VOA ภาคภาษาไทย มีโอกาสพบและสัมภาษณ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ผู้อำนวยการในเรื่องนี้ และบันทึกมาเสนอ

งานวัฒนธรรมที่ว่านี้ เป็นงานวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง ทางสถานทูตจัดงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศไทยมาทุกปี ในปีนี้จึงคิดว่าน่าจะจัดงานศิลปะแนวร่วม เพื่อที่จะสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ จึงใช้ชื่อว่า "Thai Talent 09" ซึ่งจะจัดต่อเนื่องกัน 3 อาทิตย์ แต่ละอาทิตย์จะมีการแสดงภาพยนต์ ภาพเขียน ภาพถ่าย และทุกคืนวันเสาร์ของแต่ละอาทิตย์ จะเปิดให้ผู้เข้าชมในแต่ละสัปดาห์ ได้พูดคุยกันโดยตรง

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG