ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสร้างโรงงานไฟฟ้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในไลบีเรีย


ในไลบีเรีย กำลังมีการสร้างโรงไฟฟ้าแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำต้นยางแก่มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

Scott Strearns ผู้สื่อข่าว Voice Of America ประจำอัฟริกาตะวันตกรายงานว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะทำให้ไลบีเรีย เป็นเศรษฐกิจที่ผลักดันด้วยพลังงานชีวภาพแปรรูปหมุนเวียนยั่งยืนเศรษฐกิจแรกในโลก

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไลบีเรียมานานกว่า 75 ปีแล้ว ไร่ยางพารา Firestone ทางตะวันออกของกรุงม็อนโรเวีย ยังคงเป็นธุรกิจด้านยางธรรมชาติใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นธุรกิจหนึ่งในบรรดาธุรกิจต่างๆ ที่กลับเปิดทำการใหม่หลังจากสงครามกลางเมืองอันยาวนานของไลบีเรีย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไลบีเรีย

ตอนนี้ต้นยางราว 8 ล้านต้นอาจช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าราคาต่ำ บริษัท Buchanan Renewable Energies กำลังสร้างโรงไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้เศษไม้จากต้นยางแก่ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเมืองหลวง ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของที่จ่ายอยู่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความต้องการด้านพลังงานที่สูงขึ้น ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Mt. Coffee จะต้องได้รับการซ่อมแซมในอีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนั้น การนำต้นยางพาราแก่ที่ไม่ให้ยางแล้ว มาใช้ในการผลิตยางนั้น ยังช่วยกระตุ้นการผลิตยาง โดยเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับการปลูกต้นยางใหม่ด้วย หากจัดการได้ดี การปรับพื้นที่และปลูกต้นยางใหม่ในรอบ 30 ปี จะทำให้มีแหล่งพลังงานสำหรับการแปรรูปหมุนเวียน และการผลิตยางได้เป็นปริมาณมาก แล้วไลบีเรียยังมีรายได้จากการส่งออกเศษไม้ จากต้นยางแก่ไปยังยุโรป ซึ่งใช้เป็นมวลชีวภาพสำหรับการผลิตพลังงาน หรือในการผลิตกระดานไม้อัดอีกด้วย ในปีนี้ ไลบีเรียส่งเศษไม้ยางแก่ไปยังยุโรปแล้วราว 30,000 ตัน และจะส่งไปอีก 30,000 ตันก่อนสิ้นปีนี้

John Strickland ประธานกรรมการบริษัท Buchanan Renewable Energies กล่าวว่า ในการขยายงานนี้ จะทำให้มีงานทำมากขึ้นในเมืองต่างๆ รอบๆ บริเวณนั้น และว่า การที่กระแสไฟฟ้าราคาถูกลงจะช่วยให้มีการสร้างงานในธุรกิจรายย่อยต่างๆ มากขึ้นด้วย และเมื่อมีธุรกิจขึ้นมา ก็จะมีการลงทุน ซึ่งหมายถึงการมีงานให้คนทำมากขึ้นเรื่อยๆ และนี่คือกุญแจสำหรับเศรษฐกิจ และความมั่นคง และเสถียรภาพในระยะยาวสำหรับไลบีเรีย ขณะที่ประเทศนี้ยังจะต้องฟื้นตัวจากสงครามกลางเมือง องค์การสหประชาชาติประมาณว่า ไลบีเรียมีคนว่างงานถึง 80 %

ตอนนี้ การลงทุนของบริษัท Buchanan Renewable Energies ก็ทำให้มีการปรับปรุงถนนหนทาง สะพาน และท่าเรือต่างๆ ในไลบีเรียกันแล้ว

บริษัท Buchanan Renewable Energies บอกว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตกระแสไฟฟาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ที่ไม่ใช้เป็นอาหาร และแปรรูปหมุนเวียนยั่งยืนในอัฟริกาตะวันตกด้วยโครง การที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG