ลิ้งค์เชื่อมต่อ

9 ในดวงใจ งานเฉลิมฉลองเพื่อเทอดพระเกียรติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9


ในวันที่ 9 เดือนกันยายน ปี 2009 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลิส มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเทอดพระเกียรติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี โดยใช้ชื่องานว่า "9 ในดวงใจ"

คุณทรงพจน์ สุภาผล ของวีโอเอภาคภาษาไทย ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลิส นายดำรง ใคร่ครวญ และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลอส แองเจลลีสนายชาญชัย ดวงจิตต์ ถึงจุดประสงค์และประโยชน์ของการจัดงานครั้งนี้

เมื่อเวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ของเช้าวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลิส นายดำรง ใคร่ครวญ กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลิส กล่าวเปิดงานเทอดพระเกียรติ 9 ในดวงใจ และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

ทางด้านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอส แองเจลิส นายชาญชัย ดวงจิตต์ ผู้เข้าร่วมในงาน กล่าวถึงประโยชน์ และความรู้สึกที่ได้จากงาน 9 ในดวงใจ ครั้งนี้ว่า งาน 9 ในดวงใจนี้ คืออีกงานหนึ่งที่คนไทยในต่างแดน ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งอาจช่วยยืนยันได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แต่ความรู้สึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยเสมอ ดังเช่นชื่องาน 9 ในดวงใจนี้

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณทรงพจน์ สุภาผลเกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG