ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการวิเคราะห์เรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของ OECD


องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD เผยแพร่ผลการวิเคราะห์เรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกมา และยืนยันว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ได้รับประโยชน์ไม่เพียงแต่ทางการเงินเท่านั้น สุขภาพก็ยังดีกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยม และในยามที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ โอกาสที่จะตกงานก็ยังน้อยกว่าด้วย

รายงานประจำปีของ OECD กล่าวว่า ผลการวิเคราะห์เรื่องการศึกษาในประเทศสมาชิกทั้ง 30 ประเทศของ OECD ซึ่งรวมทุกประเทศในยุโรปตะวันตก ทวีปอเมริกาเหนือ เกาหลีใต้และญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ประโยชน์ที่แต่ละประเทศได้รับจากการที่ประชาชนมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และว่า ภาครัฐได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อพลเมืองมีการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา เพราะจะเก็บภาษีได้มากขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยทั่วไป และเข้ามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นด้วย

ตัวเลขที่รายงานของ OECD ยกมาอ้างถึง คือรายได้รวมตลอดชีวิต ของผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นผู้ชาย จะมีรายได้รวมตลอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 186,000 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆหกล้านห้าแสนบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงด้วยกันแล้ว ความแตกต่างลดลงมาอยู่ที่ 134,000 ดอลล่าร์ หรือราวๆ สี่ล้านเจ็ดแสนบาท ซึ่งอธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายเสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาก็ตาม

ความได้เปรียบในเรื่องรายได้ รวมตลอดชีวิตนี้เพิ่มสูงขึ้น ถ้าดูตัวเลขของสหรัฐ ผู้ชายอเมริกันที่ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีรายได้รวมตลอดชีวิต มากกว่าผู้ที่ไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากถึง 367,000 ดอลล่าร์ หรือเกือบสิบสามล้านบาท สำหรับผู้หญิง ความได้เปรียบเรื่องรายได้อยู่ที่ 229,000 ดอลล่าร์ หรือ ประมาณแปดล้านบาท

ที่ตัวเลขของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่าย สำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาแพงกว่าประเทศอื่นๆ เพราะเมื่อรวมค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว จะตกราวๆ 90,000 ดอลล่าร์ หรือสามล้านบาทเศษ เฉพาะค่าเล่าเรียน ตามมหาวิทยาลัยในอเมริกา ก็แพงกว่าประเทศอื่นๆ อยู่แล้ว

รายงานของ OECD ฉบับนี้เน้นย้ำว่า ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของการมีการศึกษา และว่าในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ความต้องการการศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น เพราะการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้ด้วยอย่างแน่นอน


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG