ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนอนุมัติให้ระดมผลิตวัคซีนต่อต้านไข้หวัดใหญ่ AH1N1 จำนวนมาก


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจีนอนุมัติให้บริษัทในเมืองจีนบริษัทหนึ่ง ระดมผลิตวัคซีนต่อต้านไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 จำนวนมากได้ วัคซีนที่ว่านี้ผิดกับวัคซีนชนิดอื่นๆ คือฉีดครั้งเดียวก็พอแล้ว

บริษัท ไซโนแวค อันเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในเมืองจีนกล่าวว่า วัคซีนต่อต้านไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 ของบริษัทนั้น ฉีดครั้งเดียวก็ป้องกันไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้ขัดกับเรื่องที่คาดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้ ที่ว่าจะต้องฉีดวัคซีนสองครั้งถึงจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 ได้

รองผู้จัดการของบริษัทไซโนแวค หวอง หนานกล่าวว่าการวิจัยของบริษัทเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน

คุณ หวอง หนาน กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนแล้ว 21 วัน ผู้ทดลองทำการตรวจโลหิตของคนเหล่านั้น และพบว่าวัคซีนหนึ่งเข็มให้ความคุ้มครองได้ในระดับที่ตรงกับความคาดหมาย" เขากล่าวด้วยว่าบริษัท ไซโนแวคจะผลิตวัคซีนป้อนตลาดจีนก่อน แต่ก็สนใจ ที่จะจำหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศอื่นๆ ด้วย บริษัท ไซโนแวค สามารถผลิตวัคซีนได้ปีละ 30 ล้านชุด

รัฐบาลจีนมีแผนจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 ให้ประชาชนหกสิบห้าล้านคนในปีนี้ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า บรรดาประเทศทางซีกโลกเหนือสั่งซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 แล้วกว่าหนึ่งพันล้านชุด

โฆษกหญิงขององค์การอนามัยโลกประจำจีน วิเวียน ตัน กล่าวว่าประโยชน์สำคัญของวัคซีนชนิดที่ฉีดครั้งเดียวก็พอนี้อยู่ที่ว่า จะทำให้สามารถฉีดให้คนได้มากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าตัว แต่เธอกล่าวด้วยว่าการอนุมัติให้ผลิตวัคซีนของบริษัท ไซโนแวคได้มิได้หมายถึงว่าจะมีวัคซีนสนองความต้องการได้อย่างพอเพียง

คุณวิเวียน ตันกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "กล่าวโดยทั่วไป การผลิตวัคซีนในเดือนแรกๆ จะผลิตได้ไม่พอสนองความต้องการของโลก เพราะโลกไม่มีขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึงในตอนนี้ ดังนั้น การที่ประเทศต่างๆ จะจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ของกลุ่มที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ"

คุณ วิเวียน ตัน กล่าวด้วยว่า องค์การอนามัยโลก แนะนำให้เอาบรรดาผู้บริบาลสุขสุขภาพรวมไว้ในหมู่ผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรก เพราะเป็นผู้ที่จะผจญกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ เอช1เอ็น1 โดยตรง ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่ควรให้ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนรวมถึงผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวาน โรคหืด โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด และสตรีมีครรภ์

องค์การอาหาร และยาของจีนกล่าวว่าผลของการนำวัคซีนของบริษัท ไซโนแวคไปทดลองแสดงว่าวัคซีนดังกล่าวปลอดภัยมากๆ คาดว่าองค์การแห่งนั้นจะตัดสินใจว่า จะอนุมัติวัคซีนที่อีกเก้าบริษัทเป็นผู้พัฒนานั้นหรือไม่ภายในกลางเดือนนี้

คุณ วิเวียน ตัน กล่าวว่ามีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ เอ เอช1เอ็น1 สามพันกว่ารายในเมืองจีน แต่ยังไม่มีผู้ใดเสียชีวิต ดังนั้นเธอคิดว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนกำลังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีทีเดียว

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ เอช1เอ็น1 นี้ระบาดไปยังเกือบทุกประเทศในโลก นับตั้งแต่พบไข้หวัดใหญ่ดังกล่าว ตามการกะประมาณขององค์การอนามัยโลก เชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอ เอช1เอ็น1 คร่าชีวิตคนไป 2,185 รายXS
SM
MD
LG