ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การใช้ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นวิธีที่ทำให้คนเรามีความสุขมากขึ้นจริงหรือ?


มีขบวนการทางสังคมที่หวนกลับไปหาความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ โดยเชื่อว่าเป็นวิธีที่ทำให้คนเรามีความสุขมากขึ้น

ตามความเห็นของคุณ Wanda Urbanska พิธีกรรายการโทรทัศน์ Simple Living ที่ส่งเสริมลักษณะการใช้ชีวิตที่ง่ายๆ และยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสมชีวิตที่อยากจะมี ก่อให้เกิดความยินดีและสงบสุขพร้อมกันไปด้วย

คุณ Wanda บอกว่ารายการโทรทัศน์ชุดนี้นำเสนอสี่มุมมอง ที่เกี่ยวโยงกันของการใช้ชีวิตง่ายๆ กล่าวคือ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การบริโภคอย่างใช้ความคิด บทบาทเกี่ยวข้องของชุมชน และความรับผิดชอบทางการเงิน

นอกจากรายการโทรทัศน์แล้ว นักปรัชญาชีวิตผู้นี้ยังเป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือ ที่เพิ่งออกวางขายด้วย ชื่อ Less is More: Embracing Simplicity for a Healthy Planet, a Caring Economy and Lasting Happiness

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรียงความ จากนักคิดที่มองเรื่องการใช้ชีวิตง่ายๆ จากจุดยืนที่ต่างกัน เช่นการสมัครใจหาความง่าย ซึ่งมีรากฐานมาจากการแสวงหาความยุติธรรม และความเสมอภาค การใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ ที่ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนออกสู่บรรยากาศโลก หรือที่ใช้แนววิเคราะห์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงความสุขเข้ากับการสะสมและการนิยมวัตถุ ซึ่งปรากฎผลว่า ถ้าเป็นนักนิยมวัตถุแล้ว จะมีความสุข และมีความรู้สึกอิ่มเอิบน้อยลง และยังมีแนวโน้มที่จะไม่อยากทำอะไรให้ผู้อื่นอีกด้วย

ทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การมีชีวิตอย่างง่ายๆ ตามความเห็นของคุณ Robyn Griggs Lawrence หัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยสาร Natural Home คือ Wabi-Sabi

คุณ Robyn อธิบายว่า Wabi-Sabi โดยพื้นฐานแล้ว คือ ศิลปะการหาความสวยงามในสิ่งที่ไม่ต้องดีพร้อม แต่เรียบง่าย และเก่าๆ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ยอมรับสภาพของสิ่งนั้นๆ ในลักษณะที่เป็นอยู่ ถ้าสามารถปล่อยได้เช่นนั้นแล้ว ชีวิตก็จะมีความสมดุล

ในขณะที่เศรษฐกิจยังอยู่ในสภาพตกต่ำอยู่นี้ คุณ Wanda เชื่อว่า ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจกับการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ นี้มากขึ้น และหวังว่าแนวคิด และทางปฏิบัตินี้จะขยายตัวออกไปได้ทั่วโลกด้วย


XS
SM
MD
LG