ลิ้งค์เชื่อมต่อ

FAO ระบุ ต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในพื้นที่เกษตรกรรม ในทวีปเอเชีย เพื่อให้สามาถผลิตอาหารได้พอเพียง


พื้นที่เกษตรกรรมที่อาศัยระบบชลประทานราว 70 % อยู่ในทวีปเอเชีย และรายงานฉบับใหม่ขององค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่า จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ สำหรับประชากรในเอเชียที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านคนในอีก 40 ปีข้างหน้า

ในอีก 40 ปีข้างหน้า ทวีปเอเชียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกราว 1,500 ล้านคน และคนในจีนและอินเดียซึ่งจะมั่งคั่งไพบูลย์มากขึ้น จะรับประทานอาหารประเภทเนื้อและนมเนยมากขึ้น อาหารประเภทนั้นต้องใช้พื้นที่ และน้ำในการผลิตมากกว่าอาหารจำพวกผัก ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านั้นเคยบริโภค นอกจากนั้นเมืองใหญ่ต่างๆ ในเอเชียก็กำลังขยายตัว และต้องการพื้นที่และน้ำเพิ่มแข่งกับการเกษตร

ขณะที่ความจำเป็นต้องการเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีพื้นที่เพิ่มสำหรับการทำเกษตรกรรมนั้น ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและการเกษครของสหประชาชาติ และสถาบันการจัดการการใช้นัระหว่างประเทศกล่าวว่า หากต้องการเพิ่มการผลิตอาหาร ให้พอเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็จะต้องเพิ่มการทำงานในระบบที่มีอยู่ ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงยกระดับ และทำให้ระบบชลประทานเก่าแก่ไม่มีประสิทธิภาพที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ให้ทันสมัย ปรับปรุงวีธีการใช้น้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของแหล่งทรัพยากรน้ำ และผืนแผ่นดินและหาทางบริหารการใช้น้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
XS
SM
MD
LG