ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เด็กในอาฟริกาขาดแคลนโภชนาการ และเสียชีวิตมากขึ้น


องค์การสหประชาชาติระบุว่า วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลให้เด็กในอาฟริกา ขาดแคลนโภชนาการและเสียชีวิตมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เด็กๆ เหล่านั้น มีโอกาสได้รับการศึกษาและบริการทางการแพทย์น้อยลงด้วย

ล่าสุดได้มีการเผยแพร่รายงานการประเมินสภาพการณ์ในเรื่องนี้ ก่อนหน้าการประชุม จี 20 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 กันยายนที่สหรัฐ

กองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือ Unicef รายงานว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกกำลังส่งผลกระทบร้ายแรงที่สุดต่อเด็กๆและคนยากจนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในทวีปอาฟริกา

คุณ Anthony Hodges ที่ปรึกษาด้านนโยบายสังคมของ Unicef กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจะส่งผลลบต่อภาคครัวเรือน และอาจร้ายแรงมากต่อเด็กๆ เพราะจะทำให้โภชนาการแย่ลง ขาดแคลนความหลากหลายทางอาหาร และอาจส่งผลให้เด็กบางคนต้องหยุดเรียน ก่อให้เกิดปัญหาแรงงานเด็กเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทำได้ยากขึ้นด้วย

คุณ Hodges บอกว่าเวลานี้มีประชากรแอฟริกันราว 10% เท่านั้นที่ได้รับสวัสดิการทางสังคม ซึ่งหมายถึงโครงการเงินบำนาญของรัฐบาล การประกันสุขภาพและเงินชดเชยการว่างงาน และว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้รัฐบาลหลายประเทศในอาฟริกา ต้องลดงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมลง

เจ้าหน้าที่ Unicef ผู้นี้ระบุว่า ตามปกตินั้น ประเทศส่วนใหญ่ในอาฟริกา ยังคงมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด แม้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เริ่มแข็งแรงขึ้นในช่วงไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมา แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีงบประมาณเพียงพอ สำหรับการใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ดังเช่นที่ประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้กัน

อย่างไรก็ตาม คุณ Hodges บอกว่ารัฐบาลประเทศอาฟริกาบางประเทศ ดำเนินการคืบหน้าในด้านสวัสดิการสังคม เช่น การบริการการศึกษาชั้นประถมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็กๆ และยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กมาโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประเทศกาน่า ยังมีโครงการประกันสุขภาพ และโครงการมอบเงินสดแก่กลุ่มคนที่ยากจนที่สุด ที่อาฟริกาใต้ กำลังมีการขยายโครงการให้เงินแก่เด็กยากจน เด็กกำพร้าและผู้สูงอายุ และที่เอธิโอเปีย รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการจ้างงานของภาครัฐ ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนราว 8 ล้านคน

คุณ Anthony Hodges แห่งกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติระบุด้วยว่า ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการประชุมผู้นำประเทศกลุ่ม จี 20 ที่เมืองพิตต์สเบริ์กในสหรัฐ เพื่อตรวจสอบถึงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเขาเชื่อว่าที่ประชุมน่าจะสามารถหาวิธีปกป้องคนยากจนที่สุดในโลก จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ได้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG