ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลิง นักวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารให้น้อยลง อาจทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น


คณะนักวิจัยชาวอเมริกัน ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลิงเป็นเวลายี่สิบปี พบว่าการรับประทานให้น้อยลงอาจทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ คณะนักวิจัยดังกล่าวเชื่อว่าข้อเท็จจริงที่พบนี้อาจนำมาใช้กับมนุษย์เราได้

นักวิจัย ริชาร์ด วายน์ดรั๊ก แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และคณะทำวิจัยโดยทดสอบดูผลกระทบอันเกิดจากการลดจำนวนแคโลรี ในหมู่ลิงรีเซิสเจ็ดสิบหกตัวเป็นเวลายี่สิบปี นักวิจัยยอมให้ลิงร้อยละห้าสิบของลิงจำนวนนั้น คือสามสิบแปดตัวกินเท่าที่อยากจะกิน ส่วนลิงอีกสามสิบแปดตัวโดนควบคุมอาหารการกิน นักวิจัยให้อาหารลิงเป็นจำนวนเศษสองส่วนสาม ของแคโลรีที่ลิงเคยกิน ลิงเหล่านี้กินวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อไม่ให้ขาดโภชนาการที่จำเป็น

นักวิจัยพบว่าลิงรีเซิส ซึ่งนักวิจัยยอมให้กินอาหารเท่าที่อยากจะกินนั้นร้อยละสามสิบเจ็ด ตายเพราะสาเหตุที่เกี่ยวกับความชราหลังจากช่วงเวลายี่สิบปี ส่วนลิงที่นักวิจัยจำกัดอาหารนั้นตายไปแค่ร้อยละสิบสาม นอกจากนี้ลิงที่ถูกจำกัดอาหารนั้นเป็นโรคหัวใจ และโรคมะเร็งไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และไม่เป็นโรคเบาหวานเลยสักตัวเดียว

ลิงรีเซิสที่คนนำมาเลี้ยงนั้น เฉลี่ยแล้วอายุยี่สิบเจ็ดปี นักวิจัย ริชาร์ด วายน์ดรั๊กกล่าวไว้ตอนนี้ว่า " ข้อมูลของเราบ่งชี้ว่าในหมู่สัตว์ที่เราให้กินอาหารตามปรกตินั้น เสี่ยงต่อการเป็นโรคอันเนื่องมาจากความชรา มากกว่าพวกที่ถูกจำกัดอาหาร นับตั้งแต่มีอายุโตเต็มวัยแล้วถึงสามเท่า"

นักวิจัย ริชาร์ด วายน์ดรั๊กกล่าวด้วยว่า ลิงที่โดนจำกัดอาหารนั้น นอกจากอายุยืนแล้วยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย อีกทั้งการที่กล้ามเนื้อเสื่อมสมรรถภาพ และการหดตัวของสมองซึ่งนำไปสู่ปัญหาด้านจิตใจซึ่งเกี่ยวข้องกับความชรานั้นก็เกิดช้าลง นอกจากนี้ลิงที่โดนจำกัดอาหารดูท่าทางหนุ่มแน่นและแข็งแรงกว่าลิงที่ปล่อยให้กินอาหารตามที่อยากจะกิน

สถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับความชราในสหรัฐ เป็นผู้ออกทุนให้กับการศึกษาวิจัยที่ว่านี้ ซึ่งลงพิมพ์อยู่ในวารสาร "วิทยาศาสตร์" มีผู้วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า การจำกัดจำนวนแคโลรีทำให้ลิงอายุยืนขึ้นจริง นักวิจัย ริชาร์ด วายน์ดรั๊ก กล่าวว่าการวิจัยศึกษาของเขายังไม่สมบูรณ์ เขาและคณะนักวิจัยจะติดตามสังเกตการณ์ในหมู่ลิง ที่ยังเหลืออยู่ตลอดชีวิตของลิงเหล่านั้น

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบที่การจำกัดแคโลรี มีต่อความชราภาพเป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ ตั้งแต่นั้นมามีผลของการศึกษาวิจัยหลายครั้งที่บ่งชี้ว่าการจำกัดจำนวนแคโลรีทำให้หนูทดลอง และหนอนอายุยืนขึ้น ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวิจัยดูว่าการรับประทานอาหารน้อยลง มีผลกระทบต่อคนเราอย่างไร? การวิจัยเรื่องที่ว่านี้ยากกว่ามากเพราะการควบคุมอาหารในหมู่คนทำได้ยากกว่า และเพราะการที่คนเราอายุยืนยาวกว่าสัตว์อื่นๆ นั่นเอง
XS
SM
MD
LG