ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสูบบุหรี่ อาจทำให้ปัญหาการขาดแคลนด้านโภชนาการ ในประเทศกำลังพัฒนา รุนแรงยิ่งขึ้น


นักวิจัยพบว่า การสูบบุหรี่ นอกจากส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพแล้ว ยังอาจทำให้การขาดแคลนด้านโภชนาการในประเทศกำลังพัฒนายิ่งรุนแรงขึ้น และมีรายงานว่ายาสูบ ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุขภาพ ที่เป็นมูลค่าปีละกว่าห้าแสนล้านดอลล่าร์ เมื่อพิจารณาในแง่ที่ทำให้สูญเสียด้านสุขภาพ และการเสียชีวิตก่อวัยอันควร

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ผู้ที่สูดควันบุหรี่ ของผู้ที่สูบบุหรี่เข้าไปนั้น เสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ แต่การสูบบุหรี่ในประเทศที่ยากจนนั้น ผู้สูบต้องเสียเงินค่าบุหรี่แพงทีเดียว

นักเศรษฐศาสตร์สวีเว่น บล็อค ทำการวิจัยจากข้อมูลที่องค์การไม่แสวงผลกำไร เคลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้รวบรวม องค์การแห่งนั้นเก็บรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับแบบแผนด้านการบริโภคของครัวเรือนรอบโลก ทุกๆ สองสามเดือน และปฏิบัติเช่นนั้นมานานเป็นปีๆ แล้ว

นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้พบว่า การจ่ายเงินซื้อยาสูบ ในครอบครัวที่ยากจนนั้น คิดถัวเฉลี่ยเป็นเปอร์เซนต์แล้วสูงทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้ว เมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ซึ่งมีวงเงินราว 60%-70% ของรายได้ทั้งหมด ถ้าครอบครัวนั้นแบ่งเงินไปซื้อบุหรี่เสีย 10% หมายถึงว่าจะต้องลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างเช่นอาหาร ที่อยู่อาศัย การบริบาลสุขภาพ หรือการศึกษาลงไป

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG