ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อธิบดีการเกษตรไทย สมชาย ชาญณรงค์กุล ในขณะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตัน


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สมชาย ชาญณรงค์กุล และคณะเดินทางมาเจรจากับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการเกษตรอเมริกัน ณ กรุงวอชิงตัน

คุณเจษฎา สีวาลีของ กระทรวงการเกษตรอเมริกัน ณ กรุงวอชิงตัน คุณเจษฎา สีวาลีของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีโอกาสพบ และสัมภาษณ์ท่านอธิบดี สมชาย เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันในวันนี้ ซึ่งยังเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐ และบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG