ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เชิญชมวีดีโอรายงานพิเศษ ทั้งภาพและเสียง ของ VOA ภาคภาษาไทย


ติดตาม ครั้งแรกของการรายงานข่าวโทรทัศน์ของ VOA ภาคภาษาไทย ที่นำเสนอ ผ่านทาง Internet โดย คุณพินิจการณ์ ตุลาชม ผู้ผลิตรายการรับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ TNN24 (Truevisions)

โดยจะนำเสนอในลักษณะรายงานพิเศษชุด รายงานจากอเมริกา (Report from America) ในประเด็นที่หลากหลาย สะท้อนมิติทางสังคม และวัฒนธรรมชาวอเมริกันที่น่าสนใจ รวมทั้ง วิถีชีวิตคนไทยในสหรัฐฯ

ตอนที่ 1 ภารกิจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กระจายเสียงของ VOA ภาคภาษาไทย

คลิกลิงค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=G1N9TL9iudo

ตอนที่ 2 ทิศทางข่าวสารของ VOA ภาคภาษาไทย

คลิกลิงค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=86QR7sIcnmI

ตอนที่ 3 สีสันยามเช้า ในตลาดผักสดของเกษตรกรอเมริกัน

คลิกลิงค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=Dt73l-e6_wY


ติดตามรายงานพิเศษจากอเมริกา (Report from America) ได้ผ่านทาง เว็บไซท์ ของ VOA ภาคภาษาไทย หรือในช่วงข่าวของสถานีโทรทัศน์ TNN24 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ในรายการชั่วโมงข่าว เวลาประมาณ 12.00 น. รายการ "ครบวันครบข่าว" เวลาประมาณ 23.00 น. นำเสนอออกอากาศอีกครั้งในรายการ TNN Variety เวลาประมาณ 14.00 น. วันจันทร์-อังคารXS
SM
MD
LG