ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับใหม่ชี้ การทำเกษตรกรรม อาจช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงได้


ผู้จัดทำรายงานฉบับใหม่ ที่เผยแพร่ในกรุงไนโรบีระบุว่า การทำเกษตรกรรมมิได้ก่อให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลก แต่อาจช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงได้ โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมพบว่า พื้นที่การเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก ดูเหมือนจะปกคลุมด้วยต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่น

รายงานที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ที่การประชุมใหญ่ระดับโลกเรื่องป่าไม้การเกษตรที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ชี้ว่า จากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรทั่วโลก ปกคลุมด้วยต้นไม้อย่างน้อย 10% บรรดาเกษตรกรใช้ประโยชน์มากมายจากต้นไม้เหล่านั้น ไม่ว่าจะปลูกผสมกับพืชหลักทางเศรษฐกิจ หรือใช้กำบังลม เป็นอาหารสัตว์ ตัดเป็นท่อนซุง ทำเป็นปุ๋ยหรือแม้แต่ให้ร่มเงา

คุณ Dennis Garrity ผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ป่าไม้การเกษตรโลก ผู้จัดทำรายงานกล่าวว่า รายงานชิ้นนี้คือชิ้นแรก ที่เปิดเผยให้เห็นว่า มีต้นไม้ปกคลุมพื้นที่การเกษตรมากกว่าที่คิดไว้

คุณ Garrity บอกว่าที่ผ่านมา ไม่เคยมีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมการขยายตัวของป่าไม้ ในพื้นที่การเกษตรทั่วโลกอย่างสมบูรณ์มาก่อน แต่บัดนี้เรามีข้อมูลซึ่งน่าตื่นเต้นยินดี ที่สามารถค้นพบว่า ราวครึ่งหนึ่งของพื้นที่การเกษตรโลก มีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นคืออย่างน้อย 10% และแม้ตัวเลข 10% ดูแล้วไม่ค่อยมากเท่าไรนัก แต่ผู้จัดทำรายงานบอกว่า ในพื้นที่การเกษตรที่เน้นการปลูกพืชเป็นหลัก ตัวเลขดังกล่าวนับว่าค่อนข้างสูงทีเดียว

ศูนย์ป่าไม้การเกษตรโลกคาดหวังว่า ข้อมูลใหม่จะช่วยกระตุ้นให้บรรดาผู้จัดวางนโยบาย สามารถหาแนวทางสนับสนุนการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่การเกษตรได้ในอนาคต เพราะการมีพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น จะช่วยให้โลกสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้มากขึ้น และช่วยชะลอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ คุณ Dennis Garrity ยังระบุด้วยว่า การค้นพบครั้งนี้ อาจช่วยอธิบายได้ว่า เราจะสร้างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก ควบคู่ไปกับการสร้างแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญได้อย่างไร หากสามารถยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าได้เป็นผลสำเร็จ

ผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ป่าไม้การเกษตรโลกกล่าวว่า เราจะต้องหยุดการทำลายป่า แล้วหันมาเพาะปลูกต้นไม้ ในพื้นที่การเกษตรนอกเขตป่าไม้แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ยังไม่เป็นที่ทราบกันมากนัก

สำหรับขั้นต่อไป ศูนย์ป่าไม้การเกษตรโลกหวังว่า จะติดตามผลจากรายงานชิ้นนี้ ด้วยการเพิ่มการศึกษาในเชิงลึกถึงรายละเอียดว่า เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก ใช้ประโยชน์จากต้นไม้เพื่อส่งเสริมการเกษตรของตนอย่างไร นอกจากนี้ ผู้จัดทำรายงานระบุว่า การลงทุนเพิ่มเติมในภาคป่าไม้การเกษตร อาจช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศราว 50,000 ล้านตันได้ในช่วง 50 ปีข้างหน้า และรายงานยังบอกด้วยว่า มีเพียงไม่กี่พื้นที่ในโลก ที่ต้นไม้ไม่มีส่วนสำคัญต่อพื้นที่การเกษตร นั่นก็คือแถบอาฟริกาตอนเหนือกับ แถบเอเชียตะวันตก


XS
SM
MD
LG