ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศภาคีสหภาพแอฟริกา พิจารณาข้อเสนอให้ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชดเชยความเสียหาย


ในการประชุมที่กรุงแอดดิสอะบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ผู้แทนของประเทศภาคีสหภาพแอฟริกากำลังพิจารณาข้อเสนอ ที่จะขอให้บรรดาประเทศพัฒนาชดเชยความเสียหาย ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่าปีละ 67 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการที่ประเทศเหล่านั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

สหภาพแอฟริกา จะเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสุดยอด เรื่องสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคม

ขณะนี้ ผู้นำรัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังเครียมตัวสำหรับการร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งกำหนดจะมีขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเก็น ในเดือนธันวาคมเพื่อเจรจากันเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะใช้แทนพิธีสารเกียวโต เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจะหมดอายุในปี 2555

สำหรับในแอฟริกานั้น ผู้แทนของผู้นำรัฐบาลหลายประเทศประชุมกัน ที่สำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกาในกรุงแอดดิสอะบาบาในวันจันทร์เพื่อพิจารณาว่า แอฟริกาควรจะขอค่าชดเชยมากน้อยเพียงใดจากบรรดาประเทศอุตสาหกรรม ที่พัฒนาก้าวหน้าที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ที่ประชุมดังกล่าวเสนอว่า บรรดาประเทศพัฒนาควรมีพันธกรณี หรือข้อผูกพันที่จะต้องชดเชยในอัตราครึ่งเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ ซึ่งจะตกราวปีละ 67,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 หรืออีกราว 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามมีหลายประเทศแย้งว่า ควรเรียกร้องค่าชดเชยสูงกว่านั้นมากเมื่อคำนึงถึงความเสียหายร้ายแรง ด้านสิ่งแวดล้อมที่แอฟริกาประสพอยู่

Rhoda Peace ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ และการเกษตรชนบทของสหภาพแอฟริกา กล่าวว่า แอฟริกาเป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่เป็นผู้รับเคราะห์รายสำคัญของสภาพโลกร้อน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดกาซเรือนกระจกอย่างประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม

นอกจากนั้น ข้อเสนอที่คณะผู้แทนของประเทศในแอฟริกา กำลังพิจารณากันนี้ยังระบุว่า ประเทศที่ก่อให้มลพิษจะต้องลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลง 40 % ต่ำกว่าระดับในปี 2533 ให้ได้ในเวลา 10 ปี และลดลง 95 % ต่ำกว่าระดับปี 2533 ให้ได้ภายในเวลา ราว 40 ปี

Desalegn Mesfin ผู้แทนเอธิโอเปียกล่าวว่า จะเกิดวินาศภัยใหญ่หลวงหากโลกไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และว่าการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องของการดำเนินงานเพื่อความอยู่รอดของชีวิตบนโลก มิฉนั้นแล้ว วาระสิ้นโลกจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และเตือนว่า หากสหภาพแอฟริกาไม่เห็นพ้องต้องกันในจุดยืนร่วมกันภายในสองสามสัปดาห์ข้างหน้า ก็อาจจะสายเกินไปในการวางแนวทางสำหรับการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพเมื่อไปร่วมการประชุมสุดยอดที่กรุงโคเปนเฮเก็น


XS
SM
MD
LG