ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการขาดงบประมาณ ในการปกปักษ์รักษาพืชและสัตว์ ที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ของออสเตรเลีย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย ปีเตอร์ การ์เร็ตต์ เตือนว่า อาจต้องล้มเลิกความเพียรพยายามปกปักรักษาพืชและสัตว์ ที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์เพราะขาดงบประมาณ

เขากล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลีย มีแผนที่จะมุ่งคุ้มครองระบบนิเวศน์ที่เปราะบาง แทนการคุ้มครองพืชหรือสัตว์เป็นพันธุ์ๆ ไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย ปีเตอร์ การ์เร็ตต์ กล่าวว่า การคุ้มครองความหลากหลายด้านชีวภาพ ของออสเตรเลียยังใช้ไม่ได้ เขาเสนอให้ใช้วิธีการที่ดียิ่งขึ้น ในการคุ้มครองพืชหรือสัตว์ที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์

ออสเตรเลียกำลังมองหาวิธีการที่ได้ผลคุ้มค่ากับเงิน ที่ลงทุนไปมาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในขณะที่การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก กำลังกระทบกระเทือนงบประมาณของออสเตรเลีย อย่างหนักหน่วง

การมุ่งคุ้มครองระบบนิเวศน์ทั้งระบบ แทนการมุ่งคุ้มครองสัตว์หรือพืชเป็นรายพันธุ์ ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของรัฐบาลออสเตรเลีย เรื่องที่ว่านี้จะรวมถึงการเพิ่มความเพียรพยายาม เพื่อพิทักษ์รักษาแนวโขดหินปะการัง Great Barrier Reef ด้วย

แนวโขดหินปะการังดังกล่าว ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของออสเตรเลียเป็นระยะทางยาวสองพันกว่ากิโลเมตร ในบริเวณนั้นมีสัตว์จำพวกหอย และปลาหมึก ปลา งูทะเลและนกหลายต่อหลายพันธุ์อาศัยอยู่

บริเวณที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเขตมรดกโลกแห่งนี้ มีผู้เดินทางมาชมกันปีละสองล้านกว่าคน แต่การที่อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรร้อนขึ้น มลพิษ และการจับปลามากเกินควรกำลังทำให้บริเวณดังกล่าวเสื่อมโทรมลงไป

ออสเตรเลียก็เหมือนๆ กับประเทศส่วนมาก คือต้องทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ กับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสมดุลย์กัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย ปีเตอร์ การ์เร็ตต์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า "นอกจากเรื่องที่เกียวกับความรู้สึกสังวรณ์และวัฒนธรรมแล้ว ยังมีเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วย ถ้าเราพิจารณาคุณค่าของแนวโขดหินปะการัง Great Barrier Reef ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเขตมรดกโลกนั้นจะเห็นว่า เป็นบริเวณที่มีโขดหินปะการัง และสัตว์น้ำชุมนุมกันอยู่หลายหลากชนิดเลยทีดียว นอกจากนี้ บริเวณดังกล่าว ยังนำรายได้มาบำรุงเศรษฐกิจของเรานับพันๆ ล้านเหรียญสหรัฐทุกปีอีกด้วย"

รัฐบาลออสเตรเลียมีความคิดว่า ความหลายหลากทางชีวภาพเป็นพื้นฐาน รองรับคุณภาพของชีวิต เศรษฐกิจและเอกลักษณ์ของชาติ

ในออสเตรเลียนั้น พืชและสัตว์ที่กำลังล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์มีจำนวน 1,770 ชนิด

นอกจากนี้บุปผชาติ และสัตว์ประจำถิ่นในทวีปแห่งนั้น กำลังมีจำนวนลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็ว ในบัญชีรายชื่อสัตว์ต่างๆ ที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์มากเหลือเกินนั้นมีปลาฉลามเทา Grey Nurse และกบ Armoured Mist ซึ่งเป็นกบที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาตั้งแต่กลางช่วงพุทธทศวรรษที่ 2530 นั้นรวมอยู่ด้วย สำหรับปลาฉลามเทา Grey Nurse ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของออสเตรเลียเหลืออยู่ราวๆ 500 ตัว

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า อัตราการสูญพันธุ์ของพืช และสัตว์ในออสเตรเลียอาจสามารถสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจทำให้เกิดภาวะอากาศแห้งแล้งจัด อุทกภัยและพายุบ่อยขึ้น


XS
SM
MD
LG