ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อัฟกานิสถานจะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก ในการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 40 ปี


การเลือกตั้งซึ่งอัฟกานิสถานเป็นผู้ดำเนินการเอง จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสี่สิบปีมานี้ แต่อัฟกานิสถานจะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก

ความช่วยเหลือที่นับว่าสำคัญที่สุด ได้แก่ทหารขององค์การเนโต้นับหมื่นๆ นายที่ให้ความสนับสนุนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และด้านการส่งกำลังบำรุงให้กองกำลังอัฟกานิสถาน ประชาคมระหว่างประเทศเองก็ช่วยออกเงินทุนเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งและการรณงค์ให้ความรู้ต่อผู้มีสิทธิออกเสียงด้วย แต่ทว่าเรื่องที่ท้าทายมีอยู่อีกหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องขบวนการทาเล็บบันด้วย

การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ไม่เหมือนกับครั้งที่มีขึ้นเมื่อห้าปีก่อน ซึ่งนาย ฮามิด การ์ไซได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่ายอัฟกานิสถานเป็นผู้ควบคุมกระบวนการเอง ที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศจะมีจำนวนน้อยลงไป

คุณอาห์หมัด เนเดอร์ เนเดอรีย์แห่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่อัฟกานิสถานกล่าวไว้ตอนนี้ว่า "เป็นเรื่องสุดวิสัยในทางปฏิบัติ ที่จะจัดการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้สังเกตการณ์แต่ละคนที่ไปประจำอยู่ตามหน่วยเลือกตั้ง หรือจังหวัดที่ไม่มั่นคงปลอดภัย ผมเองอยากให้มีผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศมา ปฏิบัติหน้าที่ให้มากกว่านี้เพื่อช่วยให้กระบวนการเลือกตั้งน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น"

สำหรับชาวอัฟกานิสถานอย่างเช่นคุณอาห์หมัด เนเดอร์ เนเดอรีย์ นั้น การเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 20 เดือนสิงหาคมนี้ เป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ในประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานและสำหรับประชาคมระหว่างประเทศด้วย ถ้าการใช้ความรุนแรง หรือวิธีการอื่นใดมาทำให้เรื่องนี้ล้มเหลวย่อมจะทำให้หมดความน่าเชื่อถือ และความชอบธรรม ต่อจากนั้นโครงการสร้างเสถียรภาพในอัฟกานิสถานและในภูมิภาคจะล้มเหลวไปด้วย"

คณะกรรมการการเลือกตั้งของอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นอิสระมีบทบาทสำคัญในการพยายามทำให้มั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งจะดำเนินไปอย่างยุติธรรม

เสียง คุณ นูร์ โมฮำหมัด นูร์ โฆษกของคณะกรรมการชุดนั้นกล่าวต่อ Voice of America ไว้ตอนนี้ว่า "การอำนวยการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการ แต่เป็นหน้าที่ของทหารอัฟกานิสถานและทหารต่างชาติ ที่ประจำอยู่ในอัฟกานิสถานในอันที่จะสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับการเลือกตั้ง"

ตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยคาบูลนั้น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่างๆ กันไปเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย นักศึกษา เอ็นยาตุลลา ฮามีดี คิดว่ากองกำลังนานาชาติซึ่งมีทหารขององค์การเนโต้ เป็นแกนนำร่วมกับทหารอัฟกานิสถานอีกสองสามแสนนายจะช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่ามีความปลอดภัย ที่จะไปออกเสียงเลือกตั้ง ส่วนเพื่อนนักศึกษาของเขาคือ มาห์หมุด อุลลาห์ มองการณ์ในแง่ร้าย เขาคิดว่าปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่รัฐบาลมิได้ควบคุมทุกภาคในอัฟกานิสถาน จะทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งจะยุติธรรม ส่วนนักศึกษาหญิง

แห่งคณะนิติศาสตร์ นีลา อาลี กล่าวว่ามีผู้วิตกกันว่าสตรีซึ่งมีจำนวนร้อยละห้าสิบของประชากรทั้งหมดจะไม่สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้ง เพราะพวกเธอโดนจำกัดกีดกันต่างๆ ในอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นสังคมหัวอนุรักษ์นิยม นักศึกษาหญิงผู้นั้นกล่าวด้วยว่า ครอบครัวชาวอัฟกานิสถานคงจะยอมให้สตรี ในครอบครัวของตน ไปร่วมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้

ความจริงมีอยู่ว่าสตรีบางส่วน จะไปออกเสียงไม่ได้ พวกขุนศึกบางส่วนและคนของพวกเขาจะเทคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนชอบ และตามถิ่นที่อยู่ห่างไกลบางแห่งจะไม่มีการนำหีบบรรจุบัตรเลือกตั้งไปส่ง เพราะเป็นถิ่นที่ขบวนการทาเล็บบันหรือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มอื่นๆควบคุมอยู่

ถึงแม้จะมีอุปสรรคหลายหลากดังกล่าว แต่รัฐบาลอัฟกานิสถาน และประชาคมระหว่างประเทศหวังใจว่าความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย จะทำให้ผลของการเลือกตั้งที่ออกมานั้นน่าเชื่อถือพอที่ประชาชนในอัฟกานิสถานจะยอมรับได้โดยสงบ


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG