ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค้างคาว และผีเสื้อกลางคืน


ค้างคาวนั้น ใช้ระบบโซนาร์ตรวจหาตำแหน่งแมลงที่เป็นเหยื่อ แต่มีผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ที่สามารถตอบโต้ระบบโซนาร์เพื่อหลบเลี่ยงการตกเป็นอาหารค้างคาวได้

ศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาผู้หนึ่ง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของค้างคาว และผีเสื้อกลางคืนกล่าวว่า ค้างคาวมีระบบหาเหยื่อที่น่าสนใจ เรียกว่าระบบโซนาร์ชีววิทยา กล่าวคือค้างคาวจะร้องเสียงแหลม และต้องคอยฟังเสียงสะท้อนอย่างระมัดระวัง เสียงสะท้อนเหล่านั้นจะทำให้ค้างคาวทราบถึงสภาพแวดล้อม รวมทั้งที่ที่แมลงที่จะเป็นเหยื่อนั้นอยู่ด้วย ดังนั้นแมลงหลายชนิดรวมทั้งผีเสื้อกลางคืน จึงพัฒนาหูที่ละเอียดอ่อน ซึ่งสามารถได้ยินเสียงร้องของค้างคาวได้

เมื่อแมลงได้ยินค้างคาวบินใกล้เค้ามา แมลงก็จะบินหนีไป หรือไม่ก็ดำดิ่งลงไป ทำให้เกิดการประลองทางกายกรรมระหว่างค้างคาวกับผีเสื้อกลางคืน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

XS
SM
MD
LG