ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การขับรถอย่างปลอดภัย ควรมีสมาธิ ไม่วอกแวก หรือให้ความสนใจสิ่งหันเหต่างๆ


การขับรถอย่างปลอดภัย จำเป็นต้องมีสมาธิไม่วอกแวก แต่ทุกวันนี้ มีสิ่งหันเหความสนใจของผู้ขับขี่มากมายหลายอย่าง ทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตร์เพิ่มมากขึ้นหลายเท่า

การที่ผู้ขับขี่รถยนตร์ขาดความระมัดระวัง และไปให้ความสนใจสิ่งหันเหต่างๆ โดยเฉพาะการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งทำกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนตร์ที่มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย

ศาสตราจารย์ David Strayer สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย Utah ผู้ศึกษาเรื่องสิ่งหันเหความสนใจของผู้ขับขี่ยวดยานมานานกว่าสิบปีกล่าวว่า ตอนนี้ อุบัติเหตุทางรถยนตร์ในสหรัฐราว 2 ใน 3 เกิดขึ้นเนื่องจากความหันเหความสนใจของผู้ขับขี่ รถยนตร์สมัยนี้มีสิ่งหันเหความสนใจผู้ขับขี่มากมาย ตั้งแต่ การปิดเปิด หาคลื่นวิทยุ เล่นเทป เล่นซีดี การรับประทานอาหาร การเสริมสวย ไปจนถึงอุปกรณ์ไฮเท็คใหม่ที่เริ่มทะยอยออกมาใช้ในรถยนตร์ อย่างโทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การจัดการกับอุปกรณ์บอกทาง GPS การหาเพลงทาง Ipod หาข้อมูลทาง Internet บางคนถึงกับเล่นเกม

อาจารย์ David Strayer กล่าวว่า ถึงแม้การทำสิ่งที่หันเหความสนใจไปจากการขับรถ จะมีอยู่เสมอ แต่ทุกวันนี้มีมากกว่า และทำให้เสี่ยงอันตรายมากกว่าเมื่อก่อน มากมายหลายเท่า เขากล่าวว่า การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือทำอย่างอื่นกับอุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆ ขณะขับรถนั้น ต้องใช้ความสนใจมากกว่ามากกว่าการรับประทานอาหารมาก ต้องละสายตาจากถนนนานกว่า เวลาพูดโทรศัพท์ก็อาจติดพันใช้เวลานานถึง 20 – 30 นาที ซึ่งใจก็ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่พูด ทำให้เสียสมาธิที่ควรมีในการขับรถ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ขณะที่สิ่งหันเหความสนใจขณะขับรถจะมีออกมาใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ และคาดว่าจะทำให้มีความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นในอนาคตนั้น อาจารย์ David Strayer เห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะต้องมีการผ่านกฏหมาย ออกมาห้ามการทำสิ่งที่หันเหความสนใจไปจากการขับรถ นอกจากนั้น ยังควรมีการพยายามให้คนตระหนักกันมากขึ้นถึงอันตราย และให้มีการส่งเสริมการมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบในการขับรถให้มากขึ้นด้วย

Anne Teigen นักวิเคราะห์นโยบายที่สมาคมนิติบัญญัติระดับรัฐกล่าวว่า ขณะนี้ รัฐต่างๆ ในสหรัฐ 17 รัฐ มีกฏหมายห้ามการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือขณะขับรถแล้ว รัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นรัฐแรกที่มีการห้ามเช่นนั้นในปี 2550 และในปีนี้มี 10 รัฐที่ห้ามเช่นนั้น รวมทั้งรัฐอิลินอยส์เป็นรัฐล่าสุด

ทางการสหรัฐเองก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล เปิดอภิปรายกันในเรื่องอันตรายของการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเพื่อหาทางแก้ไข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐ Roy LaHood กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของกระทรวง สมาชิกรัฐสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษากฏหมายและอื่นๆ จะประชุมกันในปลายเดือนกัยายน เพื่อหารือเรื่องแนวคิดต่างๆ ในการต่อสู้กับปัญหานี้


XS
SM
MD
LG