ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีควบคุมไฟป่าแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย อาจช่วยลดปริมาณก๊าซ ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในเรือนกระจก


นักวิทยาศาสตร์ที่ออสเตรเลียเปิดเผยว่า วิธีการควบคุมไฟป่าแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมืองในออสเตรเลียอาจช่วยลดปริมาณก๊าซ ที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกลงได้มากทีเดียว

โดยวิธีการดังกล่าว สามารถจำกัดการลุกลามรุนแรงของไฟไหม้ป่าโปร่ง หรือป่าละเมาะซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกปีทั่วภาคเหนือของออสเตรเลีย ที่มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนขนาดใหญ่

ราว 90% ของไฟที่ไหม้ในเขตป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ ในออสเตรเลียเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ห่างไกลทางเหนือของประเทศ ทุกๆ ปีทุ่งหญ้าสะวันนาอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล จะถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พืชพรรณต่างๆ เติบโตขึ้น ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียหรือชาวอะบอริจิน จะใช้วิธีดั้งเดิมด้วยการเผาหญ้าส่วนเล็กๆ เป็นจุดๆ เพื่อจำกัดการลุกลามของไฟป่าในช่วงเดือนที่แห้งแล้ง เชื่อกันว่าวิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆ กลวิธีในการลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกซึ่งเกิดจากการเผาไหม้จากไฟป่าที่กินอาณาเขตกว้างใหญ่ แต่วิธีการดั้งเดิมแบบนี้ได้เริ่มเลือนหายไปนับตั้งแต่ชาวยุโรป อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม คุณ Scott Heckbert นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แห่งสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลียหรือ CSIRO เชื่อว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอะบอริจิน สามารถนำมาใช้ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ได้

คุณ Heckbert บอกว่าในช่วงปลายฤดูแล้ง วิธีการควบคุมพื้นที่การลุกลามของไฟป่าจะช่วยให้ไฟป่าไม่ลุกลามกินอาณาเขตหลายพันกิโลเมตร นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้นี้ยังบอกด้วยว่า ไฟป่าคือสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกราว 3% ของที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียทั้งหมด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การใช้วิธีการควบคุมไฟป่าแบบดั้งเดิมจะช่วยลดปริมาณก๊าซดังกล่าวได้ถึง 5 ล้านตัน ซึ่งภายใต้โครงการควบคุมการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกโดยการเสนอสิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจเป็นการแลกเปลี่ยนหรือ Carbon trading ที่รัฐสภาออสเตรเลียกำลังพิจารณาอยู่นั้น การควบคุมไฟป่าด้วยวิธีดั้งเดิมนี้ จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นเมืองในออสเตรเลียได้นับล้านๆ ดอลล่าร์

ปัจจุบันออสเตรเลียคือประเทศที่ผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยเฉลี่ยต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สำหรับโครงการ Carbon trading ของออสเตรเลียนี้ กำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกมาทุกๆ หนึ่งตัน และยังมีข้อเสนอจูงใจด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยคาดว่าโครงการนี้ จะครอบคลุมปริมาณก๊าซคาร์บอนราว 75% ของปริมาณทั้งหมด ที่บริษัทผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ๆของออสเตรเลีย 1,000 บริษัทปล่อยออกมา และรัฐสภาออสเตรเลีย จะลงมติรับรองโครงการดังกล่าวในสัปดาห์นี้


XS
SM
MD
LG